klinisch pastorale vorming

Innova voorziet ook in opleidingen op het gebied van pastorale vorming.

training klinisch pastorale vorming
De KPV is al 40 jaar een uniek leertraject voor geestelijk verzorgers en pastores uit alle levensbeschouwelijke tradities. Het biedt de kans om in een kleine groep intensief te reflecteren op het werk en de eigen communicatie. De spiritualiteit, de inspiratie en nieuwe mogelijkheden in het werk worden onderzocht en geoefend. Juist in een beroep, dat een sterk appèl doet op de persoon van de beoefenaar, is dat van grote waarde.

voor wie? 
Elke pastor, imam, geestelijk verzorger of kerkelijk werker, die voldoende werkervaring heeft in kerk, instelling, onderwijs, justitie of defensie. Lees meer over de training KPV.

leergang kunst en theologie
Doel van deze vijfde leergang is o.a. de mogelijkheden van het gebruik van kunst te onderzoeken in liturgie, pastoraat en vorming en toerusting. De opleidingsdagen kennen de drieslag: theorie, casuïstiek en zelf aan het werk met verschillende materialen en werkvormen.

opleiders
De opleiders zijn dr. Anne Marijke Spijkerboer (predikant, kunsthistorica en publicist op het terrein van kunst en religie); drs. Harbert Booij (beeldend kunstenaar, theologiedocent Windesheim).

voor wie?
De opleiding is voor geestelijk verzorgers, predikanten en kerkelijk werkers. 

training verlieskunde
Verlies en rouw zijn belangrijke thema’s in het werk van de geestelijk verzorger en de pastor. In deze training onderzoeken we op welke wijze de cliënt of  pastorant omgaat met verlies en rouw, welke copingstijl hij hanteert en op welke wijze de professional hierin kan begeleiden. Actuele verlies- en rouwtheorieën (oa. Maes en De Mönnink), moderne literatuur en eigen ervaringen uit werk en leven wijzen ons in deze training een weg. Lees meer over deze training.

training teamvorming 
Voor beginnende en bestaande teams, die de effectiviteit en daarmee de kwaliteit van het team in kerk of organisatie willen vergroten. 

supervisie en coaching
(Leer)Supervisie, coaching, teamdagen en advisering, individueel of in groepen.

training op maat
Het is mogelijk om de trainers in te schakelen voor het uitwerken van een bepaald thema, inspiratiedag of een intervisiedag. 

Voor meer informatie neemt u contact op met drs. Hennie Kievit, trainer KPV en supervisor, 033 4609832/4609833 of h.kievit@ggzcentraal.nl