congressen en symposia

Inspirerend en vernieuwend ... dat zijn de congressen, symposia, lezingen en workshops van Innova.

De opzet is tweeledig:

  • Initiatieven voor lezingen, workshops en symposia kunnen voortkomen uit de behandelprogramma's van GGz Centraal. Hierbij kan het gaan om vernieuwende behandeltechnieken, interventiemethoden of inzichten.
  • Innova organiseert met regelmaat zelf kwalitatief hoogwaardige activiteiten rondom een interessant thema.

Altijd gaat het om actuele onderwerpen, bijvoorbeeld over opmerkelijke resultaten van (intern) wetenschappelijk onderzoek of nieuwe, praktisch toepasbare inzichten vanuit de innovatieve projecten van Innova.
In de agenda vindt u geplande symposia.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het congresbureau congresbureau@ggzcentraal.nl