wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie is niet alleen een zaak van universiteiten en academische ziekenhuizen. Ook in grote instellingen is het onmisbaar. Het laat ons zien wat het effect is van hetgeen we doen en zorgt dat we de kwaliteit van onze patiëntenzorg kunnen vergroten.

GGz Centraal bundelt het wetenschappelijk onderzoek onder de naam Innova. De onderzoeken worden onderverdeeld in vier onderzoekslijnen:

psychotische stoornissen
angst- en dwangstoornissen
persoonlijkheidsstoornissen
ontwikkelingsstoornissen

Binnen de lijnen kaderen we het lopende onderzoek. Na het afronden van een onderzoeken maken we de vertaalslag naar de praktijk, onder resultaten zijn enkele afgeronde projecten opgenomen.

Onderzoeken die binnen GGz Centraal plaatsvinden zijn over het algemeen praktijkgericht en kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse patiëntenzorg. Daarnaast dragen ze bij aan het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen (A, P en verpleegkundig specialist) die door Innova worden aangeboden.

contact:

coördinator wetenschappelijk onderzoek:
Anne Willems  
Zon & Schild, De Veste, 1e verdieping  
Utrechtseweg 266  
Postbus 3051  
3800 DB Amersfoort  
telefoon 033 4609568  
a.willems@ggzcentraal.nl