innovatie

Bij GGz Centraal willen wij onze medewerkers, cliënten, hun familie en andere betrokkenen uitdagen en stimuleren hun kennis en ervaring aan te wenden tot vernieuwing. Onder het motto #doe_iets met je goede idee, geven we inspiratiesessies en de ruimte voor kleine en grote innovatieve projecten.

Het ontstaan van een innovatief idee kan liggen in een gevoel van ‘zo kan het niet langer’, het kan voortkomen uit je eigen professionele kennis, uit een combinatie van bestaande ideeën of door veranderingen buiten de organisatie.

Waar en hoe een goed idee ook begint, bij GGz Centraal streven we ernaar deze prikkels op te vangen en onze medewerkers, cliënten en naasten te bemoedigen hun ideeën uit te proberen.

Elk jaar starten er bij GGz Centraal nieuwe innovatieve projecten. De projecten financieren we uit een speciaal innovatiebudget. Dit budget maakt het mogelijk te testen of nieuwe processen, diensten en behandelmethoden effectiever zijn. In de projectfase blijkt vaak of en hoe de innovatie is in te passen in het bestaande aanbod.

Aan het eind van ieder kwartaal vergadert de commissie Innovatie over projectaanvragen en - ideeën. Bent u medewerker of cliënt bij GGz Centraal, of bent u een betrokken naaste van een van onze cliënten, én heeft u een innovatief idee om onze zorg nog beter te maken of te organiseren? Dan horen wij graag van u!

contact
Voor meer informatie of een format projectplan kunt u contact opnemen met

Katinka Hellweg
coördinator innovatie

06 13258843
k.hellweg@ggzcentraal.nl