In een wereld die steeds digitaler wordt en waar de cliënt met behulp van e-health steeds meer de regie gaat voeren, vertelt Matthijs Jantzen, projectleider cliëntportaal, samen met Ferdy Beer, lid van de cliëntenraad, over het gloednieuwe cliëntportaal dat maandag 2 juli binnen GGz Centraal wordt gelanceerd.

“De belangrijkste reden om een cliëntportaal te bouwen is dat de informatieverstrekking naar cliënten in onze ogen beter kan. We missen een centrale plek waar de cliënt ‘online’ informatie over zijn behandeling kan terugvinden. Het cliëntportaal moet die plek gaan worden. Dat is echt nodig. Stel dat een cliënt op een kopie van zijn medisch dossier wil hebben, dan moet hij eerst een verzoek indienen en ontvangt hij pas na een aantal weken een geprint exemplaar. Dat is niet meer van deze tijd. Die informatie wil je zo snel mogelijk ontvangen.

Of denk bijvoorbeeld aan gespreksverslagen. Hoe prettig zou het zijn als een cliënt thuis het verslag van het gesprek met z’n behandelaar kan teruglezen? Dat zijn vaak emotionele gesprekken, waarbij het moeilijk is om alles wat er gezegd is te onthouden. Via ons cliëntportaal wordt het mogelijk dat cliënten toegang krijgen tot dit soort informatie. Het portaal gaat fungeren als een soort werkplek waar cliënten met hun behandelaar online aan de slag gaan”, vertelt Matthijs Jantzen enthousiast over de totstandkoming van het nieuwe cliëntportaal.

“De komende twee jaar gaan we koppelingen bouwen om informatie uit andere systemen te ontsluiten in ons cliëntportaal,” vervolgt Matthijs. “Een van die systemen is het elektronisch patiëntendossier (EPD). Daar staat veel waardevolle informatie in die we de cliënt willen aanbieden. Dankzij de ‘VIPP GGZ-regeling’ – een subsidieregeling van het ministerie van VWS – wordt het mogelijk om deze koppelingen te bouwen. Deze regeling opent echt nieuwe deuren. In het verleden was het erg moeilijk om met EPD-leveranciers afspraken te maken over het bouwen van koppelingen. Maar nu zitten we met alle leveranciers aan tafel. Begin juli worden de voorwaarden voor de subsidieregeling gepubliceerd en dan gaan we aan de slag om het cliëntportaal te vullen met relevante informatie voor de cliënt.”

aan de slag al vóór je intake
In de voorbereidingsfase zijn bij alle werkgroepen zoveel mogelijk cliënten en behandelaren betrokken. Zo ook lid van de cliëntenraad Ferdy Beer. “Het praktisch uittesten van het cliëntportaal heb ik samen met een ander cliëntenraadslid gedaan en zo zijn we onder andere tot de conclusie gekomen dat het wat toegankelijker kon worden voor mensen die mogelijk laaggeletterd zijn. Sommige teksten bevatten langdradige zinnen en zijn in zijn geheel te groot en dat is niet prettig lezen voor iedereen. Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen de hoeveelheid tekst en afbeeldingen.”

“Een ander onderdeel van het cliëntportaal waar we druk mee bezig geweest zijn, is een welkomstmodule voor nieuwe cliënten. Deze module bieden we aan voor het intakegesprek. De cliënt heeft op dat moment nog geen behandelaar van GGz Centraal gezien. Hij wil graag snel geholpen worden, maar heeft geen idee wat hij van ons kan verwachten. Dat leggen we in de welkomstmodule rustig uit. We laten onder andere een filmpje zien waar het intakegesprek wordt nagespeeld. Hierin komen de belangrijkste vragen uit het intakegesprek aan de orde. In een ander deel van de welkomstmodule kan de cliënt zich een beeld vormen van de behandeling bij GGz Centraal. Hij kan ook– geheel vrijblijvend – aan de slag met een aantal zelfhulpmodules. En als hij vragen heeft kan hij die online stellen,” aldus Matthijs.

online of face-to-face?
“We zijn op zoek naar de meest effectieve combinatie tussen wat we ‘online’ kunnen doen en wat ‘face-to-face’ (in een persoonlijk gesprek). Die balans is voor elke cliënt verschillend, dus je zoekt met elkaar naar de ideale mix. Het is bijzonder om te zien hoeveel al online kan. We hebben nu bijvoorbeeld een psychiater die in India woont en werkt. Zij is ongeveer drie weken per jaar in Amersfoort; de rest van het jaar behandelt zij haar cliënten vanuit India.

Als dit de enige vorm van contact zou zijn, zou ik niet snel akkoord gaan met zo’n regeling, maar het behandelteam dat haar cliënten begeleidt, zit gewoon in Amersfoort. Dit is een mooie oplossing want nu hebben we toch die psychiater, die vaak moeilijk te vinden zijn, die op afstand door middel van beeldbellen en de ‘Karify App’ haar werk doet.”

“Het cliëntportaal is een uitkomst omdat de behandelaar niet altijd aanwezig hoeft te zijn om zorg te bieden. Het is natuurlijk heel belangrijk dat behandelaar en cliënt wel contact blijven houden. Het kan niet zo zijn dat alles op e-health aankomt omdat het kostenbesparend is. Je moet als cliënt je behandelaar ook kunnen zien. Het e-health contact is daaraan ondersteunend. Je moet het gevoel hebben dat een behandelaar juist meer tijd voor je heeft dan voorheen en dat hij minder druk is met praktische regelzaken,” licht Ferdy toe.

“We kijken ook altijd goed om ons heen om in de gaten te houden welke nieuwe technieken toegepast zouden kunnen worden,” vertelt Matthijs. “Zeker, het is nog toekomstmuziek, maar je zou bijvoorbeeld met een Virtual Reality bril in Karify de omgeving van een supermarkt na kunnen bootsen om mensen met angststoornissen hiermee te laten werken,” vult Ferdy aan.

wie is precies de doelgroep?
“Het is een uitdaging om het gebruik van het portaal goed te integreren in de hulpverlening. De cliënt zal in eerste instantie wel enthousiast zijn over het cliëntportaal, maar de hulp moet goed gecoördineerd worden. Niet alleen tijdens kantooruren, maar ook voor 24-uurs ondersteuning of als iemand bijvoorbeeld rond de feestdagen contact zoekt in Karify. Het contact opnemen moet laagdrempelig zijn en blijven. Het is daarnaast de bedoeling dat mensen die een ‘tablet’ bedienen, gebruik kunnen maken van het cliëntportaal. Dat varieert tussen jongeren die bekend zijn met technologie, van ouderen die geen ervaring hebben,” vertelt Ferdy.

Matthijs knikt: “Ja, het cliëntportaal is geschikt voor het merendeel van onze cliënten. Als je het goed en eenvoudig aanbiedt en tijd investeert op het gebruik ervan, dan zien cliënten en behandelaren de meerwaarde ervan in. Er wordt bij de doorontwikkeling van Karify steeds beter gelet op de vormgeving en het gebruiksgemak. Zo wordt het straks mogelijk om de Karify App naar je eigen smaak in te richten, zodat het persoonlijk aanvoelt.”

“De belangrijkste verandering is dat de cliënt steeds meer de regie krijgt. De cliënt gaat bepalen welke informatie hij met wie wil delen. Nu is dat veelal nog de instelling die daarover beslist. Dat gaat veranderen. Maandag 2 juli willen we van start gaan met het cliëntportaal bij één van onze locaties: Marina de Wolf. Als de pilotfase succesvol is afgerond gaan we het cliëntportaal organisatiebreed uitrollen”.

meer weten over het cliëntportaal?
Neem een kijkje op https://www.ggzcentraal.nl/clienten/clientportaal/ of stuur een e-mail naar m.jantzen@ggzcentraal.nl