In GGz Centraal registreren we wat af. We puzzelden uit hoe dit anders kan. Onze psychiaters, psychologen en verpleegkundigen noteren alleen nog de uren dat zij de patiënt zien. Vanaf eind maart 2020 gaan we ermee aan de slag.

Een belangrijke eerste grote stap in het terugdringen van de regelgekte. We zijn verheugd dat we dit samen met belangrijke partijen voor elkaar hebben gekregen. En hopen hiermee de weg te plaveien voor de hele sector.

Albert van Esterik, raad van bestuur: ‘Een belangrijke ontwikkeling om ons meer te kunnen richten op de inhoud van het werk en het werkplezier van al onze collega’s.’ 

met je vak bezig zijn
Nu moeten behandelaren nog alle tijd, die ze direct en indirect aan een patiënt besteden, bijhouden. Die tijd declareren we. Het gaat om de declaraties met een vergoeding uit de zorgverzekeringswet. Het kost de behandelaren en het secretariaat nu erg veel tijd om dit allemaal goed vast te leggen. Een behandelaar kiest voor het vak om met mensen te werken. Niet om achter de computer te zitten.

gezamenlijk initiatief
We hebben dit initiatief samen met de Nza (Nederlandse zorgautoriteit), Zilveren kruis en het Ministerie van VWS genomen. Samen willen we minder regels. CZ is daarna aangehaakt. En een aantal andere verzekeraars staat ook al achter de plannen. We verwachten dat de overige verzekeraars snel volgen.

Met dank ook aan Impulse Info Systems, de leverancier van ons zorginformatiesysteem User. Zij maken het technisch mogelijk.

minder regels, meer vertrouwen
De directe behandeltijd blijven we noteren. Na maart leggen we de indirecte tijd – zoals verslaglegging en overleg – via verdeelsleutels automatisch vast in User. Er komen ook geen uitgebreide controles meer op de tijd in deze dossiers. Uiteraard blijven we het dossier op inhoud wel goed op orde houden.

Zo leveren wij een bijdrage aan minder regels en meer vertrouwen! En hebben onze behandelaren extra tijd voor hun patiënten.