UMC Utrecht, Lister, GGz Centraal en Altrecht presenteren in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een maatwerk opleiding Leefstijl in de GGZ. Deze opleiding is ontwikkeld om aan de behoefte aan kennis over dit thema te voldoen en zal in april 2021 starten. De partners willen aandacht voor een gezonde leefstijl. 

Bianca Braakhuis, projectleider Leefstijl van GGZ centraal: “Deze opleiding draagt bij aan de gezamenlijke missie om lichamelijke gezondheid en leefstijl van cliënten in de GGZ te bevorderen. De gezondheidsachterstand van cliënten in de GGZ ten opzichte van de algemene bevolking is erg groot. Medewerkers spelen een belangrijke rol in het zoveel mogelijk beperken van die gezondheidsachterstand en daarvoor is kennis hoe dit te doen cruciaal.”

Leefstijlanalyse en – interventie
Deze opleiding is ontwikkeld voor hbo-opgeleide medewerkers met cliëntcontact in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen 7 dagen verspreid tussen april tot en met november 2021 leren de deelnemers in Ede hoe zij tijdens hun werk in de GGZ aandacht kunnen geven aan leefstijl en leren ze onder meer hoe je een leefstijlplan maakt met een cliënt. Hiervoor krijgen zij les van een speciaal geselecteerd expertteam.

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers handvaten en kennis aangeboden waarmee zij gelijk aan de slag kunnen. Zij leren hoe je zelfstandig leefstijlanalyse kunnen uitvoeren en hierbij leefstijlinterventie kunnen ontwerpen. Ook leren zij alles over voeding, bewegen, middelengebruik en ritme.

Landelijke aandacht voor gezonde leefstijl
Daniëlle Verboom, opleidingscoördinator Leefstijlcoach aan de CHE, is betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding: “We zien landelijke ontwikkelingen richting het belang van preventief werken, bevorderen van positieve gezondheid en gezonde leefstijl. Door aandacht voor een gezonde leefstijl  in de GGZ en meer eigen regie richting een positieve gezondheid verwachten we dat welzijn, vitaliteit en levenszin wordt bevorderd bij cliënten. Opleiden van professionals op gebied van zorgdragen- en bevorderen van welzijn draagt de CHE een warm hart toe en is een van de speerpunten in het onderwijs en onderzoek van de CHE.”