Op deze locatie van Fornhese kunnen jongeren van 12-18  jaar terecht voor deeltijdbehandeling. De locatie bevindt zich in gebouw de Es op het terrein van Zon & Schild.

deeltijdbehandeling
Als  poliklinische behandeling te weinig effect heeft is intensievere behandeling nodig, bijvoorbeeld deeltijdbehandeling: de jongere komt een aantal dagdelen per week naar de locatie aan de Lageweg. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

meten van het effect en de kwaliteit van de behandeling

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

wetenschappelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

kosten

Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.
Meer informatie over kosten en eigen risico.

meer informatie

  • brainwiki
    Betrouwbare informatie over psychische problemen voor jongeren: hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij?
  • kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
    Info voor ouders, jongeren, gemeenten, leerkrachten en professionals. Fornhese is lid van dit kenniscentrum en houdt zich de richtlijnen die door dit kenniscentrum zijn opgesteld, bijvoorbeeld richtlijnen voor  farmacotherapie.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4609411
Fax 033 4603599

folders