Emerhese is gespecialiseerd in behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis. In gebouw de Es heeft Emerhese een afdeling voor jongeren van 16 tot 21 jaar.

deeltijdbehandeling
Mensen met een autismespectrumstoornis hebben behoefte aan een gestructureerde dag en kunnen dit soms niet zelf organiseren. De deeltijdbehandeling op Emerhese biedt een gestructureerd programma aan voor mensen die zelfstandig of bij familie wonen.
De deeltijdbehandeling van Emerhese bestaat uit dagactiviteiten op de werkplaats van Emerhese in Amersfoort en daarnaast uit het volgen van gerichte trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Ook is er aandacht voor scholing, huiswerkbegeleiding en arbeidstoeleiding, afhankelijk van leeftijd en behoefte.

klinische behandeling
Emerhese heeft twee klinische behandelmogelijkheden:

Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz-)instellingen als Altrecht, Kwintes, Abrona, MEE en de Kringloop Amersfoort. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met instanties voor arbeidsvoorziening.

  • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
  • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

meer op deze locatie

De Es bevindt zich op Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen hier te vinden zijn, ga naar de pagina van Zon & Schild.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4603500
Fax 033 4603599

aandoeningen