Emerhese is gespecialiseerd in behandeling van mensen met een autismespectrum-stoornis. In gebouw de Es heeft Emerhese een klinische afdeling voor jongeren van 16 tot 21 jaar, Emerhese jeugd

Klinische behandeling
Jongeren met Autisme lopen vaak vast op meerdere terreinen in hun leven. Thuis, in contact met anderen, op school, in het oppakken van stage en werk hebben zij extra ondersteuning nodig. Ambulante hulp is niet voldoende gebleken. Klinische behandeling bij Emerhese Jeugd duurt een jaar, waarin jongeren werken aan hun sociale vaardigheden, inzicht in eigen problematiek krijgen en daarmee ook meer zelfvertrouwen krijgen en zelfredzamer worden. Tijdens de behandeling wordt begeleiding aan het hele gezin gegeven en meegekeken naar de verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst. Jongeren gaan om het weekend van vrij-zo naar huis.

Ook zijn er mogelijkheden voor jongeren die al verder in hun ontwikkeling zijn en zicht hebben in de nabije toekomst op een vorm van begeleid of beschermd wonen om een behandeling te volgen bij Emerhese Jeugd Plus, een klinische afdeling waar jongeren kunnen werken aan specifieke doelen op het gebied van zelfredzaamheid. De begeleiding is daar meer op afstand en op maat. De afdeling is gekoppeld aan Emerhese Jeugd.

Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz-)instellingen als Altrecht, Kwintes, Abrona, MEE en de Kringloop Amersfoort. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met instanties voor arbeidsvoorziening.

  • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
  • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

meer op deze locatie

De Es bevindt zich op Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen hier te vinden zijn, ga naar de pagina van Zon & Schild.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4603500
Fax 033 4603599