Emerhese is het gespecialiseerde behandelcentrum voor mensen met een autismespectrumstoornis.

deeltijdbehandeling
Mensen met een autismespectrumstoornis hebben vaak behoefte aan een gestructureerde dag maar kunnen dit soms niet zelf organiseren. De deeltijdbehandeling van Emerhese biedt een gestructureerd dagprogramma aan mensen die zelfstandig of bij familie wonen. De behandeling bestaat uit dagactiviteiten op de werkplaats van Emerhese in Amersfoort en daarnaast uit het volgen van gerichte trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Ook is er – afhankelijk van leeftijd en de behoefte – aandacht voor scholing, huiswerkbegeleiding en arbeidstoeleiding.

klinische behandeling 
Emerhese heeft ook klinische behandelmogelijkheden:

Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz-)instellingen als Altrecht, Kwintes, Abrona, MEE en de Kringloop Amersfoort. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met instanties voor arbeidsvoorziening.

  • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
  • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

meer op deze locatie

Emerhese bevindt zich op Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen hier te vinden zijn, ga naar de pagina van Zon & Schild.

telefonisch spreekuur voor verwijzers

ma t/m vrij van 12.00 tot 13.00 uur
033 4603500

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4603500
Fax 033 4603599