Op de locatie Westeinde 27 kunnen volwassenen terecht voor ambulante en deeltijdbehandeling van psychische of psychiatrische problemen.  Ook mensen met verslavingsproblemen kunnen hier worden behandeld (ambulant). Tevens is de crisisdienst van de regio Veluwe & Veluwe Vallei hier gevestigd.

Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Als u medicatie nodig hebt, schrijft een arts dit voor. Soms is het zinvol om de partner bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt alleen als dat nodig is én uitsluitend na overleg met u.
Een behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Tijdens zo’n gesprek wordt besproken of de behandeling kan worden afgerond of dat er nog een andere behandeling nodig is.

Deeltijdbehandeling is een intensievere vorm van behandeling dan ambulante behandeling en vindt voornamelijk plaats in groepsverband. Zo’n groep bestaat uit ongeveer 8 mensen die een aantal dagen of dagdelen per week bij elkaar komen onder begeleiding van een hulpverlener. Het voordeel van een groep is dat je van elkaar kunt leren en met elkaar kunt oefenen.

Naast de behandeling van psychische klachten kunnen ook bepaalde vaardigheden worden geleerd. Mensen die na een opname nog vervolgbehandeling nodig hebben, kunnen ook voor deeltijdbehandeling in aanmerking komen.

  • Meer weten over acute deeltijdbehandeling? Lees onze folder rechts op deze pagina.
  • Hebt u problemen die gepaard gaan met overeten, bijvoorbeeld binge eating disorder of boulimia eating disorder? Dan kunt u ook bij ons terecht voor  deeltijdbehandeling  (een halve dag per week). Lees de folder rechts op de pagina.

Psychiatrie & verslaving (voorheen Heesteroord) biedt zorg aan mensen met verslavingsproblemen, eventueel in combinatie met een andere psychiatrische aandoening. Bij psychiatrie & verslaving kunnen mensen, in de leeftijd 18 tot 65 jaar, terecht die problemen hebben met alcohol, drugs, slaap- of kalmeringsmiddelen of gokken. Op deze locatie bieden wij poliklinische behandelingen.

Een poliklinische behandeling is gericht op het veranderen van de levensstijl, om grip te krijgen en te houden in de huidige situatie. Net als bij behandelingen voor andere psychische problemen wordt ook een verslaving behandeld met vormen van gesprekstherapie en medicatie. Daarnaast worden doelstellingen ook op een praktische manier aangepakt, waarbij de behandelaar een ondersteunende rol heeft. De methoden van deze behandelingen zijn wetenschappelijk onderzocht en zijn toepasbaar op verschillende soorten behandelingen voor dubbele diagnose problematiek.

De poli psychiatrie & verslaving is bereikbaar op één centraal telefoonnummer: 0341 566700.


Voor cliënten met acute psychische nood bevindt zich op deze locatie de 24 uurs crisisdienst.
Lees meer over de crisisdienst.

wat u verder moet weten

Hebt u de eerste afspraak achter de rug, dan kunt u zich bij volgende afspraken melden door uw identiteitsbewijs te scannen bij de aanmeldzuil in het gebouw. De behandelaar krijgt dan een bericht dat u aanwezig bent.
Bent u cliënt van de crisisdienst? Neem dan direct plaats in de wachtkamer op de begane grond.

parkeren

U kunt parkeren op De Beemd op de voor GGz Centraal gereserveerde parkeer-plaatsen.

contactgegevens

Westeinde 27
3844 DD Harderwijk
  • telefoonnummer Westeinde: 0341 462300
  • telefoonnummer psychiatrie & verslaving: 0341 566700