In de regio Gooi en Vechtstreek zijn 3 regioteams werkzaam voor FACT en ouderenpsychiatrie. Eén ervan is het regioteam regioteam Huizen – BEL-gemeenten.

Dit team werkt in de regio Huizen-Blaricum-Eemnes-Laren. Voordelen van regioteams:

  • nauwe samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties
  • problemen kunnen eerder gesignaleerd worden
  • bewoners van een wijk kunnen – samen met zorg- en welzijnsinstellingen  – bij het oplossen van problemen in de wijk worden betrokken
  • er is een actieve en probleemgerichte aanpak, (Functional) ‘Assertive Community Treatment’ (= bemoeizorg)
    Lees meer over FACT

Andere regioteams

Onze medewerkers

contactgegevens

Monnickskamp 8H
1273 JS Huizen