In de regio Gooi en Vechtstreek zijn 3 regioteams werkzaam voor FACT en ouderenpsychiatrie. Eén ervan is het regioteam Hilversum – Wijdemeren.

Het team Hilversum – Wijdemeren werkt in de regio Hilversum, Wijdemeren, Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg. Voordelen van regioteams:

  • nauwe samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties
  • problemen kunnen eerder gesignaleerd worden
  • bewoners van een wijk kunnen – samen met zorg- en welzijnsinstellingen  – bij het oplossen van problemen in de wijk worden betrokken
  • er is een actieve en probleemgerichte aanpak, (Functional) ‘Assertive Community Treatment’ (= bemoeizorg)
    Lees meer over FACT

Andere regioteams

Onze medewerkers

contactgegevens

Laan van de Heelmeesters 2
1211 MS Hilversum
Postbus 219
1200 AE Hilversum
Telefoon 035 6557555
Fax 035 6557500