In de regio Gooi en Vechtstreek zijn 3 regioteams werkzaam voor FACT en ouderenpsychiatrie. Eén ervan is het regioteam Gooise Meren – Weesp.

Dit team werkt in de regio Gooise Meren – Weesp. Gooise Meren bestaat uit: Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden.

Voordelen van regioteams:

  • nauwe samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties
  • problemen kunnen eerder gesignaleerd worden
  • bewoners van een wijk kunnen – samen met zorg- en welzijnsinstellingen  – bij het oplossen van problemen in de wijk worden betrokken
  • er is een actieve en probleemgerichte aanpak, (Functional) ‘Assertive Community Treatment’ (= bemoeizorg)
    Lees meer over FACT

andere regioteams

Onze medewerkers

contactgegevens

Hooftlaan 26-30
1401 EE Bussum
Telefoon 035 6955500
  • 035 6957000 (buiten kantoortijd)
  • fax: 035 6955503

folders