De Atol is een afdeling voor voortgezette klinische behandeling. Hier kunnen patiënten na een crisissituatie terecht voor een periode van stabilisatie en herstel.

Op de Atol kunnen clienten terecht

  • met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) die nog geen twee jaar stabiel zijn
  • mét en zonder verslavingsproblematiek
  • met ernstig disfunctioneren op meerdere levensgebieden, zowel persoonlijk als op sociaal maatschappelijk gebied
  • bij wie de acute fase voorbij is
  • die ouder zijn dan 18 en jonger dan 60 jaar

De behandeling kan bestaan uit verschillende aspecten als stabiliseren, het aanleren van verschillende vaardigheden, het ontwikkelen van dagbesteding, psycho-educatie, trainingen en medicatie.
We werken herstelgericht en motiveren patiënten hun eigen kracht te gebruiken. Naasten en hulpverleners gaan samen met de patiënt op zoek naar het beste toekomstperspectief. De wensen en mogelijkheden van de patiënt zijn altijd het uitgangspunt.

Het begrip ‘herstel’ speelt een belangrijke rol binnen de behandeling. Herstel is niet hetzelfde als ‘beter worden’ of ‘genezen’. Bij herstel gaat het vooral om het ontdekken van je talent en je kracht en het verwezenlijken van dromen en doelen. Lees meer over herstel.

Hulpverleners, patiënten en naasten die als ‘bondgenoten’ samenwerken, daar gaan we voor. Het betrekken van familie en naasten bij de behandeling en het herstel kan immers van groot belang zijn. We realiseren ons dat de hulpverleners slechts ‘passanten’ zijn in het leven van de patiënt en zijn naaste.
Concreet betekent dit dat we familie en naasten vanaf de intake bij de behandeling willen betrekken. Bijvoorbeeld bij het opstellen van behandeldoelen. Als er niet tot nauwelijks contact met familie of anderee naasten is, zullen wij ons uiterste best doen om samen met de cliënt dit contact te herstellen of op zoek te gaan naar nieuwe contacten.

Als iemand bij ons in behandeling is, vragen wij wie de ‘contactpersoon’ is. De contactpersoon is degene die, indien nodig, geïnformeerd wordt. Andere familieleden en vrienden kunnen dan bij hem of haar terecht voor informatie. Graag ontvangen we van de contactpersoon een adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat we op alle mogelijke manieren, indien nodig en volgens afspraak, contact op kunnen nemen.

Aanmelden kan via de vaste behandelaar van de cliënt.  Hij of zij stuurt de aanmelding naar de teamleider van de Atol. Vervolgens krijgt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek met het behandelteam.

De Atol bevindt zich in gebouw Meerzicht in Lelystad. In dit gebouw bevinden zich meer afdelingen. Wilt u weten welke? Ga naar waar vindt u ons en zoek op ‘Meerzicht’.

contactgegevens

Gordiaandreef 91
8233 AC Lelystad
Telefoon 0320 294 620
Fax 0320 284902

folders