GGz Centraal biedt ook geestelijke gezondheidszorg aan asielzoekers. Vaak op locatie, bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum (AZC).

Een AZC is een tijdelijke woonvoorziening, zolang de patiënt hier verblijft krijgt hij of zij behandeling en begeleiding van ons team. Als de cliënt naar een plek buiten ons zorggebied verhuist, dan neemt een andere ggz-instelling de zorg over.

Medewerkers van onze asielzoekersteams behandelen asielzoekers in de volwassen leeftijd met psychische en psychiatrische klachten. Het gaat vaak om mensen met ernstige, langdurige psychiatrische stoornissen die daardoor beperkt worden in hun functioneren.
Kenmerken voor deze mensen is dat zij:

 • vaak heftige traumatische ervaringen hebben meegemaakt
 • ontworteld zijn van de eigen cultuur
 • in een juridische procedure zitten
 • succesfactoren missen
 • een andere ziektebeleving (kunnen) hebben
 • een andere taal spreken
 • vaak alleenstaand zijn en/of uit een gebroken gezin komen
 • onbekend zijn met de Nederlandse maatschappij en de ggz
 • ontoereikende kennis (kunnen) hebben van de westerse gezondheidszorg

Gezondheidsproblemen onder asielzoekers kunnen verband houden met de onzekerheid over de verblijfsstatus, maar ook met het vluchtverhaal, de geweldservaringen en de ‘wachttijd’ in het asielzoekerscentrum.

Het asielzoekersteam biedt diagnostiek, crisisinterventie, behandeling en begeleiding. We streven naar een behandeling die – waar mogelijk – zo snel mogelijk leidt tot herstel, inzicht, zelfregie en zelfredzaamheid. Door middel van psycho-educatie, non-verbale therapievormen, autonomiebevordering, farmacotherapie en aandacht voor het steunnetwerk, werken wij aan verbetering en of stabilisatie van de klachten.

aanmelding

De verwijzer – de huisarts van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers – kan een patient aanmelden door een verwijsbrief testuren, bij voorkeur digitaal via  ZorgDomein. Is de verwijzer niet aangesloten op ZorgDomein, dan staat op onze website een verwijsformulier dat per post of fax naar Meerzicht kan worden gestuurd ter attentie van de aanmeldfunctionaris.

 • Voor aanmelding van een patiënt van het AZC Dronten of Luttelgeest kan men terecht bij het asielzoekersteam Noord.
 • Het AZC Amersfoort, Harderwijk, Leersum, Zeewolde, Zeist kunnen patiënten aanmelden bij het asielzoekersteam Zuid.

overige informatie

Wilt u meer informatie over het programma asielzoekers? Neem tijdens kantooruren contact op via een van de bovenstaande telefoonnummers en vraag naar de teamleider van het programma asielzoekers.

kosten

De medische zorg voor asielzoekers is vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Meer indormatie vindt u op www.rzasielzoekers.nl
Voor algemene informatie over de kosten van behandeling bij GGz Centraal verwijzen wij u graag naar deze pagina.

contactgegevens

Gordiaandreef 91
8233 AC Lelystad
Telefoon 0320 289400
Fax 0320 284902

folders