Deze locatieaan de Hortensialaan biedt voortgezette klinische behandeling en begeleiding in een beschutte woonsituatie aan volwassenen met psychiatrische problematiek.

In Ermelo staan meerdere locaties voor voortgezette klinische behandeling voor volwassenen, zowel op landgoed Veldwijk als in het dorp.

Voortgezette klinische behandeling is bedoeld voor volwassenen met psychiatrische problemen bij wie nog geen sprake is van zelfstandig wonen/functioneren. In de behandeling wordt herstelgericht gewerkt en gaan we uit van de mogelijkheden van de cliënt. Voortdurend terugkerende items daarbij zijn:

  • het vergroten van zelfstandigheid
  • het uitbreiden van vaardigheden die van belang zijn bij het functioneren in de maatschappij
  • het versterken van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar leven

Op deze locatie wordt samengewerkt met teams van beschermd wonen.

contactgegevens

Hortensialaan 10 en 12
3851 PB Ermelo
postbus 1000
3850 BA Ermelo
  • Hortensialaan 10: 0341 566642
  • Hortensialaan 12: 0341 566485
  • behandelaar: 06 5392 0702
  • verpleging: 06 5310 1496
  • teamleider: 06 1287 1099
  • maatschappelijk werk: 06 1094 8990
  • secretariaat: 0341 566855

folders