Op zoek naar hulp voor uw kind? Samen met u en uw kind kijken we wat de problemen zijn en wat daar het beste aan kan worden gedaan. Vaak betrekken we daarbij ook de school.

diagnostiek en behandeling
Nadat uw kind is onderzocht bespreken we met u en uw kind de diagnose en behandelmogelijkheden. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten van uw kind én op het ondersteunen van de omgeving. De ouders en/of verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling.

ambulante behandeling voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar 
Wekelijkse of tweewekelijkse komen kinderen en hun ouders naar de locatie aan de Horsterweg voor een gesprek of andere vorm van therapie. Soms vindt er ook een huisbezoek plaats.

deeltijdbehandeling voor jongeren van 12-18 jaar
Als de gesprekken te weinig effect hebben is intensievere behandeling nodig, bijvoorbeeld deeltijdbehandeling: de jongere komt een aantal dagdelen per week naar de locatie aan de Horsterweg.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

Het kan voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie: wetenschappelijk onderzoek.

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.
Meer informatie over kosten en eigen risico.

contactgegevens

Horsterweg 130
3853 JE Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566267
Fax 0341 566617