Emerhese is ons gespecialiseerde behandelcentrum voor (jong) volwassenen met een autismespectrumstoornis. De behandeling is geschikt voor (jong) volwassenen vanaf een gemiddelde intelligentie (IQ >80). Op onze locatie aan de Randstad in Almere kijken we samen met u wat er aan de hand is. U komt voor uw behandeling naar onze polikliniek toe.

Is bij u een autismespectrumstoornis vastgesteld? Of is er een vermoeden dat u een autismespectrumstoornis heeft? En wilt u daar beter mee leren omgaan? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Uw huisarts – of andere verwijzer – kan u naar ons verwijzen.

De behandelaar beoordeelt de verwijzing. Daarna krijgt u op onze polikliniek een eerste gesprek. Daaruit volgt een advies. Bijvoorbeeld:

 • nader onderzoek en/of (poliklinische) behandeling binnen Emerhese
 • terug verwijzen met een advies
 • door verwijzen naar een andere zorgaanbieder

Is uit onderzoek bij Emerhese gebleken dat bij u sprake is van een autismespectrumstoorniss (ASS)? Of misschien is die stoornis bij u al vastgesteld?
Dan kunnen wij u helpen om er mee om te gaan.

Bijvoorbeeld door:

 • voorlichting, ofwel ‘psycho-educatie’
 • individuele therapie
 • groepsbehandeling
 • vaktherapie
 • ambulante behandeling, zonder opname
 • trajectbegeleiding / arbeidsbemiddeling: herstel, behoud of uitbreiding van uw mogelijkheden om te werken
 • behandeling met medicijnen, ofwel ‘farmacotherapie’

Naast poliklinische behandeling biedt Emerhese ook deeltijdbehandeling en klinische behandeling (met opname).

Aanmelden is mogelijk via zorgdomein of via de post. Wij ontvangen graag het verwijsformulier*, eventuele diagnostiek en verslaglegging van behandelaren die een eerdere behandeling hebben verzorgd.

Zijn er vragen?
Stel ze aan een van onze professionals. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 12.30 uur zijn wij bereikbaar. Telefoonnummer secretariaat 036 5383250. Mailen kan ook (alleen beveiligd!): emerheseflevoland@ggzcentraal.nl.

* bent u niet aangesloten op ZorgDomein? Dan kunt u op deze pagina het verwijsformulier downloaden.

Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz) zorgaanbieders. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met organisaties op het gebied van werk.
Emerhese is aangesloten bij:

 • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
 • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Andere locaties van Emerhese

contactgegevens

Randstad 20-27C
1314 BC Almere
Postbus 1232
1300 BE Almere
Telefoon 036 5383250

folders