Burgemeester van Oordstraat Ermelo

De locatie aan de Burgemeester van Oordtstraat in Ermelo biedt voortgezette klinische behandeling en begeleiding in een beschutte woonsituatie aan volwassenen met psychiatrische problematiek.

Voortgezette klinische behandeling is bedoeld voor volwassenen met psychiatrische problemen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en/of functioneren. Er wordt herstelgericht gewerkt en we gaan we uit van de mogelijkheden van de cliënt. Voortdurend terugkerende items daarbij zijn:

  • het vergroten van zelfstandigheid
  • het uitbreiden van vaardigheden die van belang zijn bij het functioneren in de maatschappij
  • het versterken van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar leven

Op deze locatie wordt samengewerkt met teams van beschermd wonen.

In Ermelo staan meerdere locaties voor voortgezette klinische behandeling voor volwassenen, zowel op landgoed Veldwijk als in het dorp.

andere locaties in de omgeving

In Ermelo bevindt zich ook landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de overzichtspagina van Veldwijk.

contactgegevens

Burgemeester van Oordtstraat 26-28
3851 JT Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 559362 en 0341 550880
Overige contactgegevens
  • behandelaar: 06 53920702
  • verpleging: 06 53101496
  • teamleider: 06 12871099
  • maatschappelijk werk: 06 10948990
  • secretariaat: 0341 566855

folders