In 2013 startte op de afdelingen voor langdurige zorg op Zon & Schild een innovatief project om meer inzicht te verkrijgen in (het bevorderen van) beweging en leefstijl.

Inmiddels is de ontwikkelde aanpak een succes en is GGz Centraal hiermee (inter)nationaal een van de voorlopers.

Genoeg bewegen en gezond eten: het klinkt eenvoudig. Waar de gemiddelde Nederlander al moeite kan hebben om dit te verbeteren (en vol te houden), is dit voor mensen met een ernstig psychische aandoening een extra uitdaging. Zo kunnen symptomen van de aandoening (o.a. motivatiegebrek) het moeilijk maken om zelfstandig tot meer beweging te komen en kunnen bijwerkingen van sommige medicijnen (zoals gewichtstoename en verandering in eetlust) leefstijlfactoren beïnvloeden. Ook kunnen mensen bewegingsstoornissen hebben die het lastiger maken om te bewegen. Aandacht voor deze factoren is extra belangrijk bij mensen met een ernstig psychische aandoening, omdat een leefstijl met weinig beweging en ongezonde eetgewoonten bijdraagt aan hart- en vaatziekten en een verkorte levensduur van maar liefst 13-30 jaar vergeleken met de algemene bevolking.

Naast een kritische blik op medicatiegebruik, kunnen meer beweging en een gezonder eetpatroon bijdragen aan het terugdringen van deze gezondheidsklachten. In de praktijk blijkt het echter lastig om een duurzame verbetering van leefstijl te bereiken en hebben verschillende pogingen om dit te verbeteren onvoldoende resultaat opgeleverd. Bovendien is er weinig onderzoek naar dit probleem in de langdurige zorg, terwijl daar de gezondheidsproblemen het grootst zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen en te werken aan oplossingen, is in 2013 op de afdelingen voor langdurige zorg in Amersfoort gestart met een eigen onderzoek.

Willen is niet altijd kunnen

Op een betrouwbare manier (met beweegmeters) is voor het eerst goed in kaart gebracht hoeveel mensen in de langdurige zorg bewogen. Hieruit blijkt dat 84% van de tijd overdag liggend of zittend wordt doorgebracht en dat mensen die meer bewegen een hogere kwaliteit van leven hebben. Daarnaast werden ervaringen uit de praktijk bevestigd: mensen die gemotiveerd waren om te bewegen en/of zichzelf hiertoe in staat voelden, bewogen niet meer dan de mensen die dit niet hadden. Willen is niet altijd kunnen. Er is meer nodig om verbetering te bereiken.

De sleutel van multidisciplinaire samenwerking

Op basis van de ervaringen uit de praktijk en opgedane kennis, is met verschillende disciplines een leefstijl-bevorderende behandeling ontwikkeld. Een dagelijkse structuur vormt de basis, met gezamenlijke verantwoorde maaltijden, een actief dagprogramma, psycho-educatie, vaardigheidstraining en begeleiders en verpleegkundigen die actief mee doen. De behandeling wordt afgestemd op de mogelijkheden en interesses van cliënten en gesuperviseerd door (specialistisch) verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, diëtiste en psychiaters.

Heeft het zin?

Zeker! Na anderhalf jaar zien we niet alleen aanzienlijke verbeteringen in fysieke activiteiten, metabole gezondheid, maar ook in kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en medicatiegebruik. Dit zijn belangrijke resultaten, omdat dit een van de eerste werkzame behandelwijzen is binnen de klinische ggz die op de langere termijn zulke verbeteringen bereikt! Voor de resultaten is ook veel erkenning uit het werkveld gekomen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Psychiatie (NVvP), Kenniscentrum Phrenos en het Meander Medisch Centrum.

‘Voorheen lag ik 23 uur per dag in bed. Ik volg nu een jaar het leefstijlprogramma en heb me nog nooit zo goed gevoeld.’
Quote cliënt

Hoe houden we dit vol?

Deze resultaten zijn erg mooi, maar hoe houden we dit vol en hoe kunnen we dit succes verspreiden? Er is een evaluatie gedaan van de eerste anderhalf jaar, waarbij we hebben bekeken wat bevorderende en belemmerende factoren zijn geweest. Op basis daarvan gaan we de behandeling verder verbeteren. Een volgende stap is dat we de behandeling gaan implementeren op de klinische afdelingen van GGz Centraal in Ermelo, waar we ook zullen kijken of we dezelfde positieve resultaten kunnen bereiken. De kennis en ervaringen die we op doen zullen we ook delen met andere instellingen, met als doel de behandeling in de langdurige zorg structureel te verbeteren. De implementatie in Ermelo is mede mogelijk gemaakt door St. Zorgondersteuningsfonds.

Symposium

GGz Centraal Innova heeft op 8 juni een symposium georganiseerd waar uitkomsten van het leefstijlonderzoek van afgelopen jaren centraal stond. Kijk hier naar het filmpje van het symposium.
Wil je meer weten over het onderzoek?

Meer informatie?

Wilt u meer weten over leefstijl ga naar onze pagina over leefstijl.

wilt u meer weten over ‘resultaten vertellen’?

Stuur dan een e-mail met uw vraag of opmerking naar resultatenvertellen@ggzcentraal.nl.