De Geheime Tuin – psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders – gaat verder als zelfstandige BV onder stichting GGz Centraal.

Voor GGz Centraal Fornhese (kinder- en jeugdpsychiatrie) biedt het een passende aanvulling op haar specialistische behandelaanbod. Voor De Geheime Tuin geeft het meer mogelijkheden om de organisatie verder te ontwikkelen en uit te breiden.

De Geheime Tuin behandelt kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar individueel, in gezinsverband en in groepen. Er wordt gewerkt vanuit de oplossingsgerichte en systemische behandelvisie.
De Geheime Tuin heeft locaties in Bussum, Almere en Amersfoort.

Fornhese en De Geheime Tuin werken de komende tijd aan het intensiveren van de samenwerking en het verbinden van het behandelaanbod zodat wachttijden verminderen en kinderen eerder op de juiste plek geholpen kunnen worden.

 

De directie van Fornhese (Matthijs Bogaerts en Klaas Meijering) vormt ook de nieuwe directie van De Geheime Tuin.
Evelien Buik heeft de dagelijkse leiding overgenomen van Tim Kops. Tim blijft tot 1 januari 2020 betrokken als adviseur.

Meer informatie: www.degeheimetuin.info