De herontwikkeling van Veldwijk is gestart! De zorgfuncties op deze locatie gaan we voor een belangrijk deel situeren in de zuidwesthoek van het terrein. Dit betekent dat we, met het oog op de toekomst, na moeten denken over de nieuwe huisvesting en de eisen die we daaraan stellen. Vanaf december jl. werken we in verschillende werkgroepen aan de Programma’s Van Eisen voor de nieuwbouw/herhuisvesting van deze zorgfuncties.

Het gaat daarbij om:

  • de nieuwbouw van de kliniek (HIC, detox, IHT, crisisdienst)
  • de herhuisvesting van de ouderen uit de Oosterhoorn
  • de herhuisvesting van de paramedische diensten
  • de nieuwbouw voor dagactiviteiten, WerkCentraal en restauratieve voorzieningen
  • de nieuwbouw t.b.v. de kantoorfuncties
  • de herhuisvesting van het Centrum voor Psychotherapie.

De werkgroepen bestaan uit een vertegenwoordiging van betrokken medewerkers en een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad.
Medio april 2019 hopen we het definitief concept van de Programma’s van Eisen gereed te hebben. Dit definitief concept wordt voorgelegd aan de directie van Veluwe & Veluwe Vallei. Daarna zal de procedure worden gestart om het Programma van Eisen voor te leggen aan de interne adviesorganen.

Houdt http://www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk/ in de gaten; wij informeren regelmatig over het vervolg.