Op woensdag 25 juli 2018 tekenden Roland Stavorinus, regiodirecteur Midden-Nederland van ’s Heeren Loo Zorggroep, en Leen Kievit, directeur bedrijfsvoering Veluwe & Veluwe Vallei van GGz Centraal, een intentieovereenkomst.

Doel van deze overeenkomst is onderzoeken of GGz Centraal en
’s Heeren Loo in samenwerking met elkaar, mensen met een (verstandelijke) beperking en psychiatrische problematiek een passende werkplek kunnen bieden. Zodat onze cliënten optimaal kunnen participeren in de maatschappij.