GGz Centraal nodigt belangstellenden van harte uit voor een informatieavond over het masterplan voor Veldwijk. De bijeenkomst is op woensdagavond 3 juli 2019 op Veldwijk in gebouw Beukenrode. Op deze avond krijgt u informatie over het masterplan en kunt u uw vragen stellen.

Programma Informatiebijeenkomst 3 juli 2019 

  • 19.15 – 19.30 uur  Inloop
  • 19.30 – 19.45 uur  Welkomstwoord door Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling GGz Centraal
  • 19.45 – 21.00 uur  Informatiemarkt. U kunt hier meer informatie krijgen over het masterplan en uw vragen stellen.

Aanwezig?
Bent u aanwezig op 3 juli? In verband met de voorbereidingen stellen wij het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Klik hier om u aan te melden.

Veldwijk is in beweging
Een groot gedeelte van het vastgoed op het landgoed verloor haar functie als gevolg van veranderingen in de zorg. Daarnaast zijn verschillende zorggebouwen verouderd. De kwaliteit sluit niet langer aan op de zorgverlening die de cliënten nodig hebben. Dit betekent dat GGz Centraal wil investeren in nieuwe zorggebouwen. Reden voor de zorginstelling om zich te beramen op een andere invulling van Veldwijk.

Masterplan Veldwijk
In februari 2018 is met de vaststelling van de structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’ de eerste stap gezet in de planvorming. GGz Centraal werkte, als eigenaar van het terrein, de structuurvisie verder uit in de vorm van een masterplan. Het masterplan schetst de ruimtelijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van Veldwijk. Locatie De Hooge Riet maakte eerder nog onderdeel uit van de structuurvisie en is inmiddels verkocht aan Heijmans Vastgoed. De Hooge Riet valt daarmee buiten het masterplan.

Besluitvorming
GGz Centraal streeft er naar om het definitieve masterplan eind van de zomer aan te bieden aan de gemeente Ermelo. De verwachting is dat hierover eind 2019 besluitvorming plaatsvindt. Voordat GGz Centraal het masterplan aan de gemeente aanbiedt, wil zij belangstellenden en belanghebbenden informeren over de inhoud van het plan.

GGz Centraal ziet uit naar uw komst en ontmoet u graag op 3 juli.

Meer informatie: www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk