Op donderdagmiddag 14 december 2017 werd op Kastanjehof, locatie Zon & Schild, de nieuwe Intensive Care Unit (ICU) feestelijk geopend.

De afdeling bestond in het verleden uit 3 separeers en 3 herstelzones en is omgebouwd tot 2 multifunctionele ruimtes; een herstelzone en een extra beveiligde kamer.

Onder het genot van feestelijke hapjes en drankjes konden bezoekers luisteren naar de enthousiaste verhalen over de ICU door directie, teamleider en verpleegkundigen. De afdeling biedt bovenregionale opvangen aan patiënten bij wie de behandeling op andere afdelingen is vastgelopen. Het is een pittige populatie bij wie vaak sprake is van gecombineerde, diverse problematiek en agressie.

Het team werkt volgens de ‘stepped care methode’. De zorg wordt zo nodig opgeschaald en de verpleegkundige gaat altijd met de patiënt mee en biedt als dat nodig is 1 op 1 begeleiding. Uitspraken van het bevlogen team zijn: ‘een patiënt met de meest intensieve zorg laat je niet alleen’, ‘communiceren met jou begint bij mij’ en ‘meer nabijheid voor mensen in een psychiatrische crisis, minder opsluiting’.

De opening van deze nieuwe ICU is een mooie stap voorwaarts in het terugdringen van dwang en drang.

Ans Zandee, staffunctionaris communicatie