Sinds het voorjaar van 2016 wordt HYPE, vroege interventie bij borderline persoonlijkheidsproblematiek, aangeboden bij GGz Centraal.

Fornhese biedt HYPE aan in samenwerking met Youké jeugd- en opvoedhulp. Direct naar HYPE in Amersfoort.

vroege interventie
HYPE, Helping Young People Early, is een aanbod waarbij een vroege interventie wordt geboden bij jongeren met (een vermoeden van) borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het is vooral belangrijk om in een vroeg stadium aan de slag te gaan om latere langdurige behandelingen of opnames te voorkomen. Het vroegtijdig herkennen en benoemen van symptomen is hierin enorm helpend. HYPE biedt behandeling voor  jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud die minimaal drie kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. Kenmerken zijn bijvoorbeeld sterk wisselende stemming, gevoelens van leegte of automutilatie (zelfbeschadiging).

korte behandeling
Het HYPE team gaat met de jongere aan de slag om te ontdekken welke patronen en omgangsvormen tot problemen leiden. Het gezin, maar ook het informele netwerk van de jongere wordt actief bij de behandeling betrokken. Vervolgens zoeken ze samen met de professionals manieren om patronen die tot problemen leiden te veranderen. Hierdoor leert de jongere uit de negatieve cirkel te komen waar hij of zij vaak in beland is. Het doel is leren anders met dingen om te gaan. De behandeling bestaat uit een afgebakend programma van maximaal 16 psychotherapiesessies en daarnaast een aantal gesprekken waarbij bijvoorbeeld ouders betrokken worden. Er wordt gericht gewerkt aan het verbeteren van het functioneren thuis, op school of  werk en in de vrije tijd. Hierbij wordt het aanbod flexibel afgestemd op de zaken die voor de jongere belangrijk zijn. Zoals in het dagelijks functioneren, het ontwikkelen van meer veerkracht en zichzelf beter leren kennen om betere keuzes te kunnen maken. Door een groter gedragsrepertoire te ontwikkelen en sociaal vindingrijker te worden kan de jongere gezondere keuzes maken. Veel jongeren benoemen dat ze het prettig vinden dat de behandeling kort en overzichtelijk is.

samenwerking met Youké
HYPE is een onderzochte en ‘evidence based’ (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) bewezen methode die in Australië al langer in gebruik is. Het team speelt in de behandeling een grote rol. Zij kennen de casuïstiek en hebben intensief overleg met elkaar. In dit team werken behandelaars van GGz Centraal en Youké nauw samen rondom dezelfde patiënten.

Door deze samenwerking zijn ze goed in staat om psychotherapeutische doelen (GGz Centraal) en de praktische vertaling daarvan op diverse levensgebieden (Youké) flexibel te combineren. Beide zijn belangrijk voor deze doelgroep. Door de bundeling van krachten met Youké hoeft een jongere zich niet bij meerdere instellingen apart aan te melden, maar bieden beide instellingen vanuit één team en één gezamenlijke visie de behandeling. Graag werken we hierbij ook samen met andere netwerkpartners zoals de sociale wijkteams.

klinische behandeling voorkomen
De start van HYPE sluit aan bij wat we inmiddels vanuit wetenschappelijk onderzoek weten, dat de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis betrouwbaar en valide kan worden vastgesteld. Desondanks zijn veel behandelaars nog terughoudend om de diagnose onder de 18 jaar te stellen vanwege zorgen over stigmatisering. Echter door goede voorlichting en consultatie in een vroeg stadium kunnen we hardnekkige en ernstige problematiek en een klinische behandeling juist zien te voorkomen. Door vroeg te interveniëren kan iemand maatschappelijk beter functioneren en dat werpt ook zijn vruchten af op latere leeftijd.

onderzoek
Binnen GGz Centraal wordt er door de onderzoeksgroep ‘BPD Young’, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis bij jonge mensen tussen 12-25 jaar. Binnen deze onderzoeksgroep werken behandelaars van GGz Centraal nauw samen met Universiteit Utrecht en Universiteit Tilburg. Doel van dit onderzoek is het uitbreiden van de kennis op het gebied van het psychosociaal functioneren bij jongeren met kenmerken van borderline. Bijvoorbeeld hoe gaan ze om met social media gebruik, seksualiteit en hoe zijn hun relaties met belangrijke anderen zoals hun ouders.

meer weten?

> HYPE in Amersfoort
> HYPE team maakt tussenbalans op (artikel uit 2017)
Of bel naar 033 4603500