vraag of klacht

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Met algemene vragen of opmerkingen over GGz Centraal kunt u terecht bij de afdeling communicatie. Ook kunt u contact opnemen met de cliëntenraad.

Specifieke vragen of opmerkingen over de behandeling kunt u met uw behandelaar of begeleider bespreken. 

ontevreden of een klacht?
Bent u ontevreden of hebt u een klacht, dan raden we u aan om eerst uw ongenoegen te bespreken met de medewerker in kwestie of met diens leidinggevende. Er kunnen situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met de betrokkene te spreken. Of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt. Dan kunt u contact opnemen met:

 Als ook dat niets oplost kunt u een  klacht indienen bij de directie of desgewenst bij de klachtencommissie. Als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen dan kunt u gebruikmaken van het klachtmeldingsformulier. Dit formulier kunt u vinden op de pagina van de klachtencommissie.

U kunt in alle fasen van de klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) – of voor familieleden de familievertrouwenspersoon (FVP) – vragen om ondersteuning.

complimenten 
Bent u juist tevreden? Ook dat horen wij graag!
Tevredenheid van onze cliënten zien wij graag terug in onze cliëntwaarderingsonderzoeken (de zogenaamde GGZ-thermometer) of in algemene zorgwaarderingswebsites op internet zoals Zorgkaartnederland.

veelgestelde vragen
Hebt u een vraag? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen. Misschien vindt u hier uw antwoord.