GGz Centraal kijkt terug op een geslaagde en druk bezochte informatieavond over de toekomst van Veldwijk. Tijdens de avond presenteerden we ons masterplan en beeldkwaliteitsplan voor Veldwijk.

toelichting, vragen en suggesties
De bijeenkomst werd bezocht door een brede groep belangstellenden. Variërend van omwonenden, Ermelose ondernemers tot eigen medewerkers en cliënten. De aanwezigen kregen een toelichting op de plannen voor Veldwijk en konden hun vragen kwijt. Veel vragen gingen over de nieuwe invulling van het gebied, de toekomst van de zorg en het behoud van de karakteristieke bebouwing en natuur op het landgoed. Naast vragen kregen we ook suggesties voor het masterplan.

besluitvorming
We gaan nu verder met de afronding van het masterplan en beeldkwaliteitsplan voor Veldwijk. Aan het einde van de zomer bieden we dit aan de gemeente Ermelo aan. We verwachten dat er in het najaar besluiten vallen.

boerderij de Heuvel
De plannen voor boerderij De Heuvel zijn mede afhankelijk van de besluitvorming over de ontsluitingsweg aan de Oude Nijkerkerweg. Zodra hierover meer duidelijk is kunnen we de strategie voor De Heuvel bepalen. Verkoop van De Heuvel is een reële optie.

wilt u de plannen volgen?
Kijk dan regelmatig op: ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk/