GGz Centraal is blij met de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van 1 februari waarin de ‘structuurvisie landgoed Veldwijk’ is vastgesteld.

Het was een uitermate spannende avond voor GGz Centraal. De vaststelling van de structuurvisie, waar lang aan is gewerkt, was al een paar keer doorgeschoven op de agenda.

Albert van Esterik, raad van bestuur:
‘We begrijpen goed dat de raad een plan van zo’n omvang heel zorgvuldig behandelt maar voor ons begon de tijd te dringen. Het is hard nodig te investeren in veilige en eigentijdse gebouwen voor onze patiëntenzorg op Veldwijk.

Doordat de structuurvisie nu is vastgesteld staat het sein op groen en kunnen we van start met het realiseren van onze plannen. We trekken hierin graag samen op met het college, de ambtelijke organisatie en de ingestelde Themacommissie Veldwijk van de raad. We kunnen nu belangrijke vervolgstappen zetten.’