Graziella van der Luit wordt geneesheer-directeur en ook voorzitter van het college geneesheer-directeuren. Zij volgt hiermee Adger Hondius op die in oktober 2019 met pensioen gaat. Adger blijft adviseur voor het college GD. Met name tijdens de overgangssituatie van de wet BOPZ naar de wet verplichte ggz.

Graziella werkte 14 jaar in de Gooi en Vechtsteek. Als psychiater en leidinggevende van 24-uurs acuut en psychotische stoornissen. De laatste tijd was zij hoofd behandelzaken van het cluster zorgopschaling. Elisa Combé neemt deze functie van haar over. Adger werkte vanaf 1 oktober 2006 als psychiater en geneesheer-directeur in de regio’s Veluwe & Veluwe Vallei en Flevoland en voor Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast was hij sinds 2011 voorzitter van het college GD.

Wij zien in Graziella een goede opvolger en wensen haar hiermee veel succes. Ook zijn wij blij dat Adger zich als adviseur blijft inzetten voor GGz Centraal.

Albert van Esterik en Arjan Theil, raad van bestuur