Nieuwbouw en herontwikkeling terreinen GGz Centraal in stroomversnelling!

GGz Centraal heeft met de Rabobank overeenstemming bereikt over een omvangrijk financieringspakket voor herontwikkeling van de terreinen Veldwijk in Ermelo en Zon & Schild in Amersfoort en voor nieuwbouw en renovaties.

investeren in nieuwbouw
Albert van Esterik, voorzitter raad van bestuur: ‘In de achterliggende periode ontwikkelden we plannen voor de toekomst van onze terreinen en het benodigde zorgvastgoed. Deze plannen sluiten aan bij onze visie op moderne geestelijke gezondheidszorg (ggz) die wij samen met netwerkpartners en stakeholders, waaronder Zilveren Kruis, opstelden. We behandelen onze cliënten als dat kan ambulant, in de wijk, dicht bij de cliënt. Maar soms is voor korte of langere duur een veilige omgeving in een kliniek noodzakelijk, zoals op onze landgoederen Veldwijk en Zon & Schild. We werken herstelgericht en vanuit het concept positieve gezondheid. Dat doen we het liefst in moderne gebouwen, in een aantrekkelijke omgeving met ruimte voor innovatie van de zorg. Na jaren van voorbereiding kunnen we nu gaan investeren in de kwaliteit van onze gebouwen. Een fijn vooruitzicht voor onze cliënten én onze medewerkers.’

herontwikkeling door andere partijen
GGz Centraal gaat op Veldwijk en Zon & Schild de intensieve, klinische zorg concentreren. Van Esterik: ‘De gebouwen en delen van de terreinen die we niet meer nodig hebben stoten we de komende jaren af en gaan in de verkoop. Het verouderde vastgoed vervangen we door duurzame, moderne nieuwbouw. Ook op andere locaties binnen ons werkgebied, in Flevoland en Gooi en Vechtstreek, investeren we in het toekomstbestendig maken van de klinische voorzieningen.

De herontwikkeling van de terreinen doen we niet zelf maar laten we over aan andere partijen. GGz Centraal ontwikkelde – in nauwe samenwerking met de gemeente Amersfoort en de gemeente Ermelo – wel de plannen daarvoor. Zo borgen we dat de herontwikkeling past in de visies van de gemeenten en GGz Centraal. We kijken tevreden terug op dit intensieve maar vruchtbare traject met beide gemeenten.  Een deel van de vrijkomende grond is bestemd voor woningbouw. Daardoor worden onze locaties ook meer opgenomen in de maatschappij. Met de Rabobank bereikten we een mooie overeenstemming. We mogen de opbrengsten uit de verkoop inzetten voor de nieuwbouwinvesteringen, aangevuld met nieuwe leningen.

Van links naar rechts: Vuk Babovic, Arjan Theil, Jeroen Scholten, Albert van Esterik, Sharon Kaufmann, Henk Mulder en Claudia van Randeraat

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn inmiddels opgestart. We investeren ook in bestaande gebouwen in onze andere regio’s. Cliënten krijgen zo hun behandeling in een passende moderne omgeving midden in de maatschappij.’

Jeroen Scholten, relatiemanager bij Rabobank: ‘Wij ondersteunen GGz Centraal graag in deze omvangrijke vernieuwing van haar kernvastgoed. De  ggz-sector kijkt kritisch hoe de zorg beter en efficiënter kan, bijvoorbeeld door zorg aan huis en innovatie. Tegelijk blijft er behoefte aan een zekere capaciteit van klinieken voor specialistische zorg. Dit wordt ondersteund door de zorgverzekeraars. Met deze vernieuwing maakt GGz Centraal een mooie slag op gebied van duurzaamheid en ontstaat er ruimte voor nieuwe woningen.’

De komende jaren komen grote delen van de terreinen in Amersfoort en Ermelo op de markt. Door de stroomversnelling in de herontwikkeling krijgt GGz Centraal de ruimte om nog beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënten.

GGz Centraal, midden in de maatschappij!

locatie Veldwijk in Ermelo

locatie Zon & Schild in Amersfoort