GGz Centraal en zorgvastgoedontwikkelaar ‘Utrechtseweg Sortie 02-N’ (begeleid door Fakton Capital, ABC Vastgoed en Base Value) tekenden eind 2018 een koopovereenkomst. Het gaat om het bosperceel aan de Utrechtseweg in Amersfoort, naast Beweging 3.0 en Parkflat de Lichtenberg. Deze grond is daarmee het eerste deelgebied van GGz Centraal in Amersfoort dat wordt herontwikkeld. Andere delen van de GGz locatie ‘Zon & Schild’ in Amersfoort volgen in de nabije toekomst.

ontwikkeling bosperceel
Op het perceel bevindt zich een bouwvlak met een maatschappelijke bestemming. De ontwikkelaar is van plan om daar een verzorgingstehuis met zorgwoningen, voor met name hulpbehoevende senioren, te realiseren. Inclusief de voor de intramurale zorg benodigde voorzieningen.

herontwikkeling Zon & Schild
Veranderingen in de zorg – minder bedden, meer zorg in de samenleving – maken herontwikkeling van de landgoederen noodzakelijk. Het accent ligt hierbij op de verschuiving van zorg naar andere functies, zoals wonen en economische bedrijvigheid. Rekening houdend met de cultuurhistorie en natuurwaarden. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen voor GGz Centraal mogelijkheden om de zorg op de locatie Zon & Schild te vernieuwen.

Op de foto van links naar rechts:
Albert van Esterik, Robert van Ieperen, Wim Rust en Hans Hoepel.

meer informatie over de herontwikkeling staat op www.ggzcentraal.nl/toekomstzonenschild  Geïnteresseerden in de ontwikkeling van het verkochte perceel kunnen contact opnemen met Fakton Capital, telefoon 020 7237900.