‘Verbinden’ is de centrale pijler van onze strategische koers. Om hier meer inhoud aan te geven waren wij op zoek naar bedrijven die ook verbinding zoeken. Hoe doen andere bedrijven dit en wat kunnen we vervolgens van elkaar leren? We gingen op bezoek bij de Inclusief Groep.

project ‘werkkracht’
Wij zochten de afgelopen tijd al vaker verbinding met de Inclusief Groep. Concreet voorbeeld is het gezamenlijke project ‘werkkracht’. Dit project heeft als doel mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Door de expertise van beide partijen te bundelen. Wij hebben verstand van psychische kwetsbaarheid en Inclusief Groep is expert op het gebied van loonvormende arbeid. Door het succes van dit project besloten we om de samenwerking te intensiveren.

psychiatriediner
Zodoende kwamen wij bij Inclusief Groep terecht toen wij op zoek waren naar een locatie voor ons jaarlijkse psychiatriediner. Inclusief Groep heeft namelijk een uniek bedrijfsrestaurant met eigen personeel. Zij zijn in staat om een heerlijk buffet klaar te maken.

verbinding door samen te werken
Op 12 november werden wij aan het eind van de middag – met zo’n 75 collega’s – ontvangen bij Inclusief Groep in Nunspeet. Op een inspirerende wijze vertelde Gert-Jan Gerrits, bedrijfsdirecteur van Inclusief Groep, hoe zij de verbinding zoeken met haar ketenpartners. Door dit contact met gemeenten, UWV, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en ondernemers is Inclusief Groep écht van betekenis voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samenwerking maakt maatwerk mogelijk. Zij laten zich niet leiden door dat wat er ís, maar door dát wat de kandidaat nodig heeft.

elkaar vinden en van elkaar leren
Het project werkkracht maakt ook duidelijk dat we zeker willen samenwerken. Al lopen we ook tegen hobbels aan waar niet gelijk een oplossing voor is. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met regels rondom financiering. Maar ook met verschil in cultuur van beide organisaties. We zien echter wel dat door dit met elkaar te (h)erkennen, we beter kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn. Want duidelijk is voor zowel ons als voor Inclusief Groep: De noodzakelijke verbinding met de maatschappij, met de kandidaten/patiënten, met de medewerkers, met de partners, maar ook met de financiers willen we graag intensiveren. Dit kan alleen als we elkaar weten te vinden en van elkaar kunnen leren.

Karify
Tijdens het toetje nam Joris Moolenaar van Karify ons mee in de digitale wereld en de oplossingen daarin voor betere zorg. Met behulp van Karify is er al heel veel mogelijk op het gebied van E-health. Wij maken hiervan al jaren gebruik en de komende tijd neemt deze digitalisering zeker nog een grotere vlucht.

Het was een inspirerende en verbindende avond!