Op vrijdagochtend 23 november kwamen j.l. 60 medewerkers van wijkteams, scholen en ketenpartners bijeen. Dit als onderdeel van het aanbod in scholing en consultatie vanuit het HYPE team. In 3 workshops wisselden zij kennis en ervaring uit over emotieregulatieproblemen, het omgaan met suïcidaliteit en wat dit betekent voor professionals werkend met jongeren met kenmerken van borderline.

In de workshop ‘Van binnen is het stil of het stormt het’ werd stilgestaan bij het verschil tussen “binnenkant” en “buitenkant” van jongeren. Jongeren met problemen laten namelijk vaak aan de buitenkant niet zien hoe het echt met ze gaat en hebben vaak nog niet geleerd hoe in gesprek te gaan over wat ze denken of voelen. In de workshop werd onderzocht wat helpt om in gesprek te gaan over emoties. Denk aan erkenning geven voor waar ze tegenaan lopen, ouders vanzelfsprekend betrekken en emoties te onderzoeken binnen situaties in het dagelijks leven, zoals op school of in contact met vrienden of ouders. En contact maken en naast de jongere staan in plaats van adviezen te geven. Of aansluiten bij jongeren door ook aandacht te hebben voor gewone dingen.

In de workshop ‘Van mij hoeft het niet meer’ werd uitgebreid stilgestaan bij het omgaan met suïcidaliteit. Naast het gebruik van de richtlijn suïcidepreventie (raadpleeg deze via: ggzrichtlijnen.nl/suicidaal-gedrag) werd hierin uitgebreid stilgestaan bij welke mogelijkheden voor ondersteuning voor jongeren, maar ook voor alle naasten en betrokkenen er zijn om het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld in de vorm app interventies (‘Vraag maar’) ontwikkeld door 113 online. Het belang van in gesprek gaan, goed doorvragen over het verschil tussen suïcidale gedachten en plannen, maar ook blijven praten over het leven waren hierbij belangrijke aandachtspunten.
Meer lezen? Meerdinkveldboom, J., Rood, I., & Kerkhof, A. (2016). Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren.

In de workshop De hulpverlener centraal gingen deelnemers in gesprek over wat risicovol gedrag bij ons als professionals oproept. Hoe ga je om met zorgen, grenzen en verantwoordelijkheden? Belangrijke conclusies in deze workshop waren het belang van het herkennen van emoties bij jezelf en verbreden van je zorgen: deel het met collega’s, betrek ouders en naasten.

Al met al kijken we terug op een inspirerende thema-ochtend en we willen alle deelnemers bedanken voor hun enthousiaste bijdragen!

Voor meer informatie over HYPE