Begin 2019 heeft onze collega Susanne Schuur binnen GGz Centraal de ‘Mind-atlas’ geïntroduceerd. Een interactieve kaart en hulpmiddel voor cliënten en naasten in hun zoektocht naar zowel landelijke als regionale organisaties die met de geestelijke gezondheid (ggz) te maken hebben. Je kunt hierbij denken aan belangenorganisaties, medezeggenschapsorganen, zelfregie- en herstelcentra, lotgenotenorganisaties, etc.

Aan het woord is Susanne Schuur, projectleider en aanjager van de Mind-atlas. Haar naam komt binnen onze organisatie al snel naar boven als het over het betrekken van naasten gaat. Susanne heeft er mede voor gezorgd dat Kastanjehof als eerste in Nederland de ‘familiemind’ onderscheiding ontving. Verder is Susanne als verpleegkundige actief als familiecoach en is zij medeontwerper van de familiekamers.

Wat is de Mind-atlas?
“De Mind-atlas is i.s.m. MIND – de organisatie die zich inzet voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen – ontwikkeld. Het is een online kaart waarop zo’n 500 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land te vinden zijn. Dankzij deze kaart kunnen organisaties beter gevonden en daarmee ook beter betrokken worden. Bijvoorbeeld als tussenstap ter overbrugging van behandeling. Of ter ondersteuning als iemand uit de kliniek wordt ontslagen en werk zoekt of lotgenotencontact in de buurt van zijn nieuwe verblijf.”

Waarom in samenwerking met Mind?
“Mijn collega Anneke Boom en ik hadden al langer de wens om familieorganisaties op een innovatieve manier in kaart te brengen. Daarom schreven wij hiervoor een Innovatieplan. Katinka Hellweg en Arjan de Valk – collega’s – wezen ons erop dat er bij Mind ook zoiets in ontwikkeling was. Wij hadden al eerder samengewerkt met Mind, dus het contact was al snel gelegd. En voilà: zie hier het succes van deze samenwerking, ‘de Mind-atlas’!”

Wat voor soort organisaties kan ik op de Mind-atlas vinden?
“Cliënten- en familieorganisaties, belangenorganisaties, medezeggenschapsorganen binnen ggz-instellingen, beschermde woonvormen, instellingen voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Samenwerkingsplatforms, zelfregie- en herstelcentra, jeugdraden en ouderraden en zelfhulp- en lotgenotenorganisaties. Zowel landelijke als regionale organisaties kun je terugvinden in de Atlas.”

Hoe werkt de zoekfunctie?
“Je kunt met de muis over de kaart ‘wandelen’ en zo een kijkje nemen wat er zoal op de kaart staat. Door op een puntje te klikken verschijnt er meer informatie over de betreffende organisatie. Je kunt gericht zoeken. Je kunt daarbij één of meer categorieën tegelijk aanvinken. Ook kun je daarbij een plaatsnaam of een specifiek zoekwoord invullen.”

Kun je iets meer vertellen over de samenwerking met Mind?
“Mind bleek een heel mooi instrument te hebben. Wij hadden binnen GGz Centraal juist die expertise en data in huis en weer niet de middelen om een instrument als dit te maken, ontwikkelen en onderhouden. Wij hebben goede afspraken met Mind kunnen maken over het projectteam, de rolverdeling en verantwoordelijkheden.”

Hoe kom je aan al die adressen van die organisaties?
“Wij hebben begin van het jaar alle ketenpartners benaderd. We hebben een bijeenkomst met de familieraden belegd. We hebben familieorganisaties aangeschreven. En daarnaast heeft onze familie-ervaringsdeskundige – Welmoed Loots – met een aantal vrijwilligers online onderzoek gedaan naar familie organisaties in ons werkgebied. Al die informatie hebben wij gebundeld.”

Waar heeft dat concreet toe geleid?
“Het project richt zich met name op het werkgebied van GGz Centraal. Voordat wij begonnen was de informatie binnen ons werkgebied op de kaart nog behoorlijk leeg. Nu is die redelijk tot goed gevuld. Hierdoor merk ik dat verpleegkundigen de kaart ook vaker gaan gebruiken om naasten te wijzen op de beschikbare (hulp) organisaties.”

Is de Mind-atlas nu af?
“Nee, hij is eigenlijk nooit af en er mogen altijd aanvullingen naar mij gemaild worden. Ik zorg er dan weer voor dat die aanvullingen worden doorgegeven. Mind zorgt er uiteindelijk voor dat de atlas actueel blijft.
Verder blijven er discussies bestaan welke organisaties een plek krijgen en welke niet. Nu ben ik bijvoorbeeld met Mind in gesprek over een levenseindekliniek die in mijn ogen een plek moet krijgen in de atlas. Mind wil hier nog nader onderzoek naar doen.”

Gaan we nog veel van je horen?
“Ik ga er zeker van uit. De atlas is bijvoorbeeld genomineerd voor de verpleegkunstprijs. Daarnaast ben ik bezig om nieuwe flyers over de familie-atlas te ontwikkelen die de komende tijd door de hele organisatie verspreid gaan worden.
Ik nodig ook graag iedereen uit om een kijkje te nemen op de Atlas.

Tot slot wil ik benadrukken dat het zonder de hulp van Jenny de Jeu van Mind, en mijn collega’s Arjan de Valk, Welmoed Loots en natuurlijk Rolienke de Bruine – mijn leidinggevende die mij de ruimte heeft gegeven om mij hier mee bezig te houden – , niet zo’n succes was geworden!”

Meer weten?
Kijk op https://wijzijnmind.nl/mind-atlas
Of stuur een e-mail naar Susanne via s.schuur@ggzcentraal.nl