Op 26 maart is aan de Monnickskamp in Huizen met een goed bezochte receptie de locatie van FACT Huizen/BEL van GGz Centraal geopend.

Een FACT-team geeft zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, ambulant en zo dicht mogelijk bij huis, In samenwerking met familie en andere hulpverleners en instellingen. Het FACT-team Huizen werkt voor cliënten uit Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren, en was al een tijd operatief vanuit Bussum. Met de recente verhuizing naar Huizen, houdt het team nu kantoor echt dicht bij de mensen en kan de hulp aan huis en met de andere betrokken instanties nog beter vorm krijgen.

Bij de opening waren niet alleen medewerkers en de directie van GGz Centraal aanwezig, maar ook netwerkpartners en buren. Ook de 130 cliënten van het team waren uitgenodigd, van wie er ongeveer 10 bij de feestelijkheden aanwezig waren. Als openingshandeling werd een lint doorgeknipt door Yvonne van Wilgenburg van de cliëntenraad van GGz Centraal. Zij hield vervolgens ook een korte toespraak.

Informatiemarkt
Om de aanwezigen inzicht te geven in het werk van een FACT-team, was er een informatiemarkt waarin de diverse disciplines (psychiater, verpleegkundigen, psychologen, ervaringsdeskundige, het team ouderen, een verslavingsdeskundige en een financieel dienstverlener) hun werk toelichtten. Ook stonden zij open voor vragen.

Samenwerking
GGz Centraal hecht er sterk aan om veel samen te werken met andere instanties. Juist voor deze doelgroep van mensen met chronisch psychische klachten. De samenwerking kan gaan over samen optrekken in crises en het voorkomen ervan, maar ook op andere levensgebieden zoals wonen, schulden, dagbesteding, thuiszorg, sport en recreatie.
De catering van deze opening werd volledig verzorgd door mensen van wijkcentrum de Draaikom, wat betreft de samenwerking is dat natuurlijk al een schot in de roos. Een goede en leerzame ervaring voor de mensen van de Draaikom. Daarnaast kon GGz Centraal deze klus op deze manier mooi uitbesteden aan een van de buren in de wijk.

Al met al was de openingsreceptie een gemoedelijke en gezellig samenzijn. Het is een mooi startschot voor het FACT-team op hun nieuwe locatie. Daarnaast gaf het voor de andere aanwezigen een mooie gelegenheid tot netwerken en verbindingen leggen, wat de wijk en de regio altijd ten goede komt.