Twee auditoren van Lloyds namen van 8 tot 10 oktober maar liefst 28 interviews af. Zij zagen enthousiaste en bevlogen hulpverleners.

De auditoren waren onder de indruk van de deskundigheid van medewerkers in de behandelteams. En van ons brede behandelaanbod. Ook de medewerkers van de ICT afdeling kregen veel waardering. Met name voor de gekozen werkwijze waarin de ICT-medewerkers hun positieve betrokkenheid bij behandelaren en het behandelproces tonen.

Er is één minor geconstateerd. Dit verbeterpunt pakt het betreffende team snel op. Daarnaast waren er enkele aanbevelingen. Ook deze krijgen een vervolg. De auditoren waren vol lof over de deskundigheid van de auditees en het algemene beeld van onze dienstverlening. Dit was een vervolgaudit. Volgend jaar is er een hercertificering die drie jaar geldig is.