Ze werden er stil van. De Europese collega’s van de ‘UEMS’ die eind oktober te gast waren op Veldwijk. Indrukwekkend, vonden zij de Nederlandse visie op psychiatrie en op de toekomst van het vak. En hoe de opleiding tot psychiater hier vorm krijgt. Ook de openheid, gastvrijheid en trots van onze collega’s in Ermelo hebben indruk gemaakt.

Het doel van de UEMS is de medische opleidingen in Europa meer op elkaar afstemmen. Dit is noodzakelijk omdat er vrij handelsverkeer is tussen de lidstaten. Harold van Megen – onze opleider – is samen met zijn collega Nicoletta van Veelen – opleider aan het UMCU – afgevaardigde vanuit Nederland voor het UEMS. Twee keer per jaar komen ze ergens in Europa bij elkaar. Harold heeft de gasten op Veldwijk ontvangen en vertelt graag wat opviel.

Onder de indruk, waarvan?
‘Ze kregen een rondleiding op Veldwijk met een historische schets vanaf 1883. Het viel hen op dat we hier nu – op deze historische plek – op de meest eigentijdse manier behandelen. Zoals in hypermoderne EBK’s. Met een touchscreen en de mogelijkheid om de verlichting te regelen. In rechtstreeks contact met de verpleegkundigen.’

Psychiatrie in Europa, hoe staat het ervoor?
‘Nederland loopt in de ontwikkelingen voorop en synchroon met de Scandinavische landen. Duitsland is nog erg instellingsgericht. En ook in het Oostblok lopen ze wat achter in de ontwikkelingen. Het is bijzonder dat in Nederland de zorg beschikbaar is voor iedereen. Dat is echt niet overal zo. GGz Centraal is een zeer moderne organisatie die meegaat in de frontlinie van de zorg.’

Nederlandse visie op het vak, hoe ziet die eruit?
‘We verzamelen in Nederland zogeheten ‘big data’. Die gaan een steeds grotere rol krijgen. Ik zal proberen uit te leggen hoe dit zit. Als een psychiater een intake doet schrijft hij zijn bevindingen over de patiënt op. Die bevindingen bepalen voor een belangrijk deel de inschatting van wat er aan de hand is. De computer kan die gegevens – big data – lezen en vergelijken.  Het interessante is dat de computer er dingen uithaalt waar we ons niet van bewust zijn. De prognose wordt dus nauwkeuriger. Dat is toch fantastisch.’

Opleiding tot psychiater, hoe krijgt die vorm?
‘Je begint van oudsher in je opleiding altijd op een gesloten afdeling met bedden. Je wordt dan ‘opgevoed’ dat opname de standaard is. Maar tegenwoordig behandelen we veel meer ambulant. Je zou misschien beter met een ambulante stage kunnen beginnen. Zover is het nu nog niet maar het is een interessante visie.

De Nederlandse opleiding tot psychiater is een van de weinige die voldoet aan de Europese wetgeving. Hij duurt alleen een half jaar korter dan Europees is voorgeschreven. In Engeland en Ierland is de opleiding beter beschreven. Dat gaan we waarschijnlijk inhalen in 2020, als het nieuwe landelijk opleidingsplan is ingevoerd.

In het komende opleidingsplan komt meer aandacht voor ‘entrustable professional activities’. ofwel, onderdelen van praktische vaardigheden en theoretische kennis die je moet beheersen. Bijvoorbeeld suïcide inschatting bij kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychiatrische aandoeningen. In het theoretisch onderwijs lopen we zeker voor. Dingen zijn hier goed geregeld. Ook financieel. Zoals betaalde leertherapie. Daarnaast kijken we hier naar de psychiatrische én medische kant. De psychiatrie is in Nederland echt van hoog niveau!’

Meer informatie
Union Européenne des médecins spécialistes European /Union of medial specialists