In het Financieel Dagblad las ik het pleidooi voor een positieve kijk op de arbeidsmarkt van mijn collega directeur P&O Pien de Jong (Cordaan Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Er zijn veel positieve berichten te brengen vanuit de zorg! Over de opleidingen en doorgroeimogelijkheden, de collegialiteit en de inhoud van het werk.

Leerklimaat 
Bij GGz Centraal zitten opleiden en ontwikkelen in onze genen. Ook al ervaren de collega’s die leerlingen begeleiden een hoge werkdruk, zij zorgen toch voor een goed leerklimaat. We kunnen steeds meer leerlingen plaatsen en collega’s zien het belang hiervan in. We hebben goede en degelijke opleidingen. Door de goed opgeleide en competente werkbegeleiders kunnen ook zij-instromers makkelijk een maatwerktraject volgen. Dat biedt ons veel mogelijkheden. Deze zij-instromers hebben senioriteit en brengen daardoor levenservaring mee. Zij kunnen uit een hele andere sector komen en nieuwe ideeën meebrengen. Zijn waardevol om als collega in je team te hebben.

Wij zijn een opleidingsinstituut en hadden in september 2018 in huis:

  • 175 stagiaires
  • 51 verpleegkundigen in opleiding op MBO-V niveau
  • 26 verpleegkundigen in opleiding op HBO-V niveau
  • 10 verpleegkundig specialisten i.o.
  • 15 psychologen in opleiding tot specialist (KP)
  • 16 psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog
  • 4  psychologen / GZ-psychologen in opleiding tot psychotherapeut
  • 1 klinisch neuropsycholoog in opleiding
  • 38 psychiaters in opleiding 

Samenwerking
Ik onderschrijf van harte de inzet van Pien de Jong voor samenwerking in de sector en om elkaar niet te beconcurreren. En dat het fantastisch is om zorg te bieden aan juist de kwetsbaarste groepen patiënten. De VVT-sector kent een andere problematiek dan onze specialistische ggz. En het zal helpen dat zij 2,1 miljard kregen om personeel te behouden en te werven. Maar de overeenkomsten met de VVT-sector zijn er wel degelijk. Ook wij zijn betrokken bij onze patiënten en willen goede zorg geven. We hebben een even hoge werkdruk met overigens een lager verzuim!

Samen opleiden
Ook wij spreken in de regio dat wij niet elkaars concurrent willen zijn op salaris, met bonussen en toelages. We willen juist gezamenlijk opleiden. De ouderenzorg werkt veel met MBO-leerlingen. Wij werken veel met HBO-leerlingen. We sluiten in de leerlijn dus goed op elkaar aan.

Anneke de Graaf, manager mens & organisatie

In alle regio’s waar wij als GGz Centraal werken sluiten we samenwerkingsovereenkomsten met de opleidingsinstituten. We werken steeds meer samen. Ook de opleiders voor onze psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten in opleiding hebben veel contacten in de regio met collega instellingen. Zo kunnen we leren van en met elkaar en ook hierin samenwerken.

Behouden van collega’s
De krapte van nu op de arbeidsmarkt is al jaren geleden voorspeld. De voorspelling is op dit moment dat we nog ongeveer 15 jaar ernstige krapte zullen voelen. Dus het behouden van onze goed opgeleide collega’s is prioriteit 1.  Het koesteren van ons goede leerklimaat, zij-instromers goed begeleiden. Met elkaar maken we dat we de goede zorg geven die nodig is voor onze kwetsbare patiënten.

Dure interimmers
Wij merken als GGz Centraal dagelijks ernstige ontevredenheid bij collega’s over tarieven van interim zorgverleners. Soms zijn de tarieven van de interimmers hoog of vraagt het bemiddelingsbureau een hoge vergoeding. Vaak is het een optelling hiervan. Het is echt een dilemma omdat we de patiënt graag goede zorg geven. Dat kunnen we nu helaas regelmatig niet bieden zonder de inzet van een interimmer. De raad van bestuur, de directeuren en ook ik, vanuit mijn rol als manager mens & organisatie, pijnigen onze hersenen hoe we uit dit dilemma kunnen raken.

Ik roep al mijn collega’s in de sector op te reageren op het pleidooi van mijn collega Pien de Jong: positief en trots zijn op waar we voor staan om goede zorg te blijven geven.