In 2011 ontstond bij het hoofd bedrijfsvoering van Flevoland, Cathy van Dooren en de teamleider van de dagbehandeling in Almere, Cri-cri Gouw, het plan om uit te zoeken of het zelf beheren van de catering voor het personeels /patiëntenrestaurant in de Meregaard een kostenbesparing op zou kunnen leveren t.o.v. de toenmalige situatie.

Een andere mooie motivatie om dit uit te zoeken lag in het feit dat  catering bij uitstek een deel van onze patiënten de mogelijkheid zou kunnen bieden om arbeidsvaardigheden te leren, te onderhouden en uitbreiden.

Het restaurant van de Meregaard werd per 1 juli 2012 een leer- werkplaats voor cateringmedewerkers. De cateringmedewerkers waren mensen die bij De Meregaard in behandeling waren (geweest). Alle werkzaamheden in het restaurant, de levensmiddelen bevoorrading in beide klinieken, het schoonmaken en vullen van de koffiemachines en de frisdrank automaat moesten vanaf die datum  door de cateringmedewerkers -onder begeleiding- worden uitgevoerd. De begeleiding op de werkvloer werd gedaan door ervaren horecamedewerkers die in dienst waren bij de Meregaard. Op afstand werden de cateringmedewerkers begeleid door ergotherapeuten. De ergotherapeuten en de horecamedewerkers samen zorgden ervoor dat zij aan hun persoonlijke doelen werkten. Deze varieerden van:

  • het krijgen en behouden van een vaste weekstructuur
  • aangaan van sociale contacten
  • leren samenwerken
  • opbouwen belastbaarheid
  • oefenen met concentratie
  • ontdekken van de eigen kracht
  • tot het vergroten van zelfvertrouwen

Terwijl zij aan hun persoonlijke doelen werkten, leerden zij ondertussen verse soep, broodbeleg, smoothies, salades en gebak te bereiden en te presenteren. Op die manier vergrootten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

In het kader van de bezuinigingstaakstelling in 2014 van GGz Centraal in Flevoland besloot de directie dat de restaurantvoorziening in de huidige vorm met de leer-werkplaats niet voortgezet kon worden. De kosten voor de inkoop waren hoger dan de verkoop. Daarboven kwamen nog de kosten voor het personeel (horecamedewerkers).

de doorstart
Omdat het leer-werkproject succesvol was gebleken, zijn in 2014 de mogelijkheden onderzocht om het project in een gewijzigde vorm voort te zetten. Het succes was zichtbaar in de toegenomen autonomie van de deelnemers, hun vermogen om zelf te herstellen, hun persoonlijke groei en het nemen van eigen initiatief.

Met ondersteuning van ‘Eigen Talent Centraal’ van GGz Centraal is in juli 2014 De Lunchroom gestart. Een nieuw leer-werk project dat volledig door medewerkers van de dagbehandeling en patiënten die in behandeling bij de Meregaard zijn (geweest) werd gerund. Met elkaar zorgden zij ervoor dat er twee keer per week zowel door medewerkers als patiënten van de Meregaard kon worden genoten van heerlijke gerechten.
De medewerkers van de dagbehandeling begeleidden de deelnemers in het bereiden van de gerechten en het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.

werkwijze
Twee keer per week konden er minimaal vier en maximaal acht deelnemers werkzaam zijn in De Lunchroom onder aansturing van twee begeleiders. Deelnemers gaven aan dat zij De Lunchroom als een zeer prettige plek ervaarden; zij mochten er fouten maken, zij werden gecoacht in hun kracht, zij konden behandelaren nu op een andere manier bedanken voor de hulp tijdens hun eigen behandeling door hen op deze manier te assisteren bij de lunch. Op straat rondhangen helpt niet, maar in De Lunchroom gerechten bereiden maakte dat zij zich nuttig en zinvol bezig voelden.

succes
Het succes van De Lunchroom was niet alleen zichtbaar in de reacties van de deelnemers, maar ook in het behalen van de tweede plaats bij de Verpleegkunst Prijs van 2015.

Ook deed De Lunchroom vanaf 2015 mee met de GGz Centraal-vouchers (een soort cadeaubon die als eindejaarsattentie aan alle medewerkers en aan een gerichte groep patiënten werd uitgedeeld). In het tweede jaar werden er ruim 70 vouchers ingeleverd bij De Lunchroom voor heerlijke gerechten.

Ook werd in 2014 en 2015 de eindejaar lunch voor alle medewerkers en patiënten van GGz Centraal uit Flevoland  door De Lunchroom succesvol georganiseerd. Tenslotte bracht De Lunchroom in  2016 een eigen receptenboekje uit met medewerking van alle deelnemers.

einde in zicht?
Helaas werd in 2016 besloten om te krimpen in de formatie van de dagbehandeling en daarmee ook in de begeleiding van De Lunchroom. Een grote teleurstelling voor iedereen, maar vooral voor de enthousiaste en zeer betrokken deelnemers.

Dit heeft ons gemotiveerd om wederom te onderzoeken hoe er een doorstart gemaakt kon worden. Daarbij onderzochten wij of er een externe partij zou zijn die De Lunchroom zou willen voortzetten. Die partij is gevonden in Nieuwland Zorg(t) -Almere Jungle-!

Met dezelfde doelstellingen en trots zetten zij het concept van De Lunchroom voort: een plek waar iedereen een kans krijgt voor de arbeidsmarkt.

informatie of vragen?

Wilt u meer weten over dit prachtige concept van een ‘consumerrun’ project? Neem dan contact op met Cri-cri Gouw, teamleider bedrijfsvoering Flevoland, c.gouw-vanhezik@ggzcentraal.nl.

meer weten?

Voor meer informatie over De Lunchroom? Neem dan contact op met Leny Gerekink, l.gerekink@ggzcentraal.nl

wilt u meer weten over ‘resultaten vertellen’?

Stuur dan een e-mail met uw vraag of opmerking naar resultatenvertellen@ggzcentraal.nl.