‘Verbinden als strategische keuze’; dat was de inzet voor het symposium van onze regio Flevoland. Niet alleen verbinden tussen ons en onze samenwerkingspartners, maar vooral ook hernieuwd kennismaken met elkaar stond 9 mei op de agenda.

Het symposium was georganiseerd door GGz Centraal met het doel de netwerkpartners, behandelaren, hulpverleners en bedrijfsvoerders betrokken bij de netwerkpsychiatrie in de regio Flevoland de hand te reiken om nieuwe relaties te leggen en bestaande relaties te bestendigen om samen betere zorg aan de patiënten met psychiatrische problemen te kunnen leveren.

Een hele mond vol… Maar is het gelukt om te netwerken die middag?

De middag werd geopend door Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland. En vanaf dat moment wisselden de interessante lezingen elkaar af. Van ‘herstelgericht werken in de polder’ (Albert van Esterik en Saskia van der Wouden) tot ‘nieuwe professionals voor een netwerkgerichte ggz’ (Philippe Delespaul) tot ‘Zorgnetwerken die werken’ (Pim Valentijn).
Ook vonden er inhoudelijke en interactieve workshops plaats, waar de 220 deelnemers zeer geïnspireerd vandaan kwamen.

Wat het netwerken tijdens dit symposium betreft kunnen we eigenlijk alleen maar één ding concluderen: Flevoland is bij uitstek de netwerkprovincie van Nederland. Het pionieren en willen samenwerken zit volgens ons diep in de genen van mensen die ervoor kiezen om in Flevoland te werken of te wonen. Er werd druk gepraat, er werden nieuwe contacten gelegd en afspraken gemaakt. De sfeer zat er goed in en we zijn er nog meer van overtuigd geraakt dat samenwerken – binnen de regels van de wet uiteraard – in Flevoland in ieder geval hoog op ieders agenda staat.

Wat nemen we mee uit dit symposium?
Preventie krijgt steeds meer een prominente rol. Er is nl. een ander type zorg nodig. Hierdoor moeten we met elkaar op zoek naar nieuwe balans.

Om netwerken te laten slagen, moet voldaan worden aan een aantal harde criteria zoals financiering en de bereidheid om risico te nemen. Maar bovenal is het belangrijk dat culturen op elkaar aansluiten. Dit laatste was tijdens het symposium al goed merkbaar. Bij de workshops zagen we een grote openheid van de aanwezige partijen met doel om van elkaar te leren.

Tenslotte
Dit symposium is ook mogelijk gemaakt door de enorme bereidheid om met elkaar samen te werken. Ook in de voorbereidingen. Cliënten van Kwintes hebben bijvoorbeeld de catering op de dag zelf verzorgd.

Presentaties van de middag
Bent u op het symposium geweest? En wilt u de presentaties van de middag nog een keer nalezen?
U kunt het hele bestand hier downloaden.

Angélique Salimans
staf communicatie