De Wet verplichte ggz nadert met rasse schreden en er moet nog wel behoorlijk wat gebeuren, maar … er is ook al heel wat te vertellen. Daarom vond op 14 november de tweede ketenpartnerbijeenkomst Wet verplichte ggz bij GGz Centraal plaats.

Mooi was dat er veel verschillende partijen uit de hele regio Midden-Nederland aanwezig waren.
Het was vooral goed om te merken wat er al op het gebied van de Wvggz opgepakt en geregeld is. Denk bijvoorbeeld aan de opzet van een structuur voor de regio-overleggen.
Wat ook positief opviel was dat niemand nog weet hoe de praktijk er in 2020 uit zal zien, maar dat alle partijen gezamenlijk op zoek zijn naar overeenkomsten en verbinding met elkaar.

De grote deler in de middag was dat het uitgangspunt van de Wvggz door iedereen omarmd werd. Dat wil zeggen dat iedereen ervan overtuigd is dat je pas als laatste middel naar verplichte zorg grijpt. Mét elkaar kunnen wij ervoor zorgen dat we dat middel niet hoeven in te zetten.
Door goed samen te werken en te kijken wat de persoon nodig heeft, kunnen we hopelijk verplichte zorg voorkomen.

> het verslag van de bijeenkomst