Heel Nederland heeft te maken met het Coronavirus. Binnen GGz Centraal zijn en blijven de richtlijnen en adviezen van het RIVM de basis voor ons handelen. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg doorgaat in een zo veilig mogelijke omgeving.

Dat betekent dat onze zorgprofessionals die geen koorts hebben werken. Wel proberen we contact met cliënten zoveel mogelijk via telefoon, e-mail, Karify of andere ICT-hulpmiddelen te laten verlopen.

Bezoek klinieken Volwassenenpsychiatrie
Voor al onze klinieken voor volwassenenpsychiatrie geldt een bezoekverbod tenzij anders is afgesproken. Bijvoorbeeld voor patiënten in een terminale fase. In specifieke situaties verzoeken wij je om contact te zoeken met de leiding van de afdeling. Digitaal contact is wel mogelijk. Overleg dat altijd eerst even telefonisch met de afdeling. Dan kunnen we naar een (creatieve) oplossing kijken voor digitaal contact. Om onze patiënten te beschermen, is het ook niet de bedoeling om hen te bezoeken buiten de afdeling.

Bezoek klinieken Ouderenpsychiatrie
Voor al onze klinieken voor ouderenpsychiatrie geldt een bezoekverbod tenzij anders is afgesproken. Bijvoorbeeld voor patiënten in een terminale fase. Digitaal contact is wel mogelijk. Overleg dat altijd eerst even telefonisch met de afdeling. Dan kunnen we naar een (creatieve) oplossing kijken voor digitaal contact.Om onze patiënten te beschermen, is het ook niet de bedoeling om hen te bezoeken buiten de afdeling.

Bezoek klinieken Fornhese én woningen Emerhese
Ook voor de klinieken voor kinderen en jongeren en de woningen van Emerhese geldt in principe een bezoekverbod op de afdeling zelf. Wel hebben wij voor deze groepen een uitzondering gemaakt. Bezoek mag wel op afspraak, maar dan buiten de afdeling, door bv. een wandeling te maken op het terrein.

Richtlijn op onze terreinen
Wij verzoeken iedereen om op onze terreinen elkaar en cliënten aan te spreken als iemand zich niet houdt aan de richtlijnen van de rijksoverheid. Beveiliging en de veldwachters zullen handhavend optreden als mensen zich op onze terreinen niet houden aan de richtlijnen.

Ben je patiënt bij ons en heb je gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn EN/OF koorts)?

  • Blijf dan thuis
  • Raadpleeg de website van het RIVM
    EN
  • Neem met ons telefonisch of per e-mail contact op om te kijken of wij jou kunnen blijven ondersteunen in de behandeling (al dan niet online)
Ambulante behandeling
Vanaf dinsdag 17 maart zijn al onze poliklinieken, deeltijd en dagbehandeling beperkt beschikbaar. Dat betekent dat we cliënten wel spreken maar bij voorkeur niet op onze locaties. Behandelaren maken gebruik van ICT-middelen en/of telefoon om cliënten te behandelen. We laten het aan de behandelaren zelf over of zij in een uitzonderlijk geval iemand wel willen zien op de poli. Specifieke invulling van dit beleid kan het operationele crisisteam van de eigen regio aanscherpen.

Verlof cliënten
Voor klinieken geldt dat we maximaal terughoudend zijn om cliënten op verlof te laten gaan.

Restaurants
Onze restaurants sluiten. Eten serveren we uit in de klinieken.

Prikposten
I.v.m. het coronavirus is bloedafname niet mogelijk op een aantal prikposten. Bekijk hier het overzicht met de prikposten van het St Jansdal die open zijn.

Hygiëne
Iedereen neemt bij ons persoonlijke hygiëne in acht. Dat betekent: handen wassen, gebruik papieren doekjes, niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog of in je papieren zakdoekje.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met je behandelaar, telefonisch of per e-mail. Heb je geen telefoonnummer van je behandelaar? Bel dan naar het nummer van de receptie van de locatie waar je in behandeling bent. Alle telefoonnummers vind je hier: https://www.ggzcentraal.nl/over-ons/locaties/

Wij adviseren iedereen om de meest actuele situatie van het RIVM in de gaten te houden.

Interessante achtergrondartikelen vanuit GGz Centraal
> hoe GGz Centraal met de coronacrisis omgaat
> 16 maart 2020: De dag dat alles anders werd in de zorg

Bijgewerkt 20 maart 2020.