Heeft u het idee dat uw stemming erg wisselt? Heeft u last van drukke periodes, afgewisseld door sombere periodes? En beïnvloedt dat uw dagelijkse leven? Dan kan er sprake zijn van een bipolaire stoornis.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis ontwikkelden we een zorgprogramma. Binnen dit programma kunnen we kiezen uit verschillende modules. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een bipolaire stoornis.

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit bestaat uit een gesprek door een hulpverlener en een psychiatrisch onderzoek door een psychiater. Beiden zijn gespecialiseerd in bipolaire stoornissen en hebben ook kennis van andere psychiatrische aandoeningen. Vervolgens bespreken we de behandelmogelijkheden samen met u in een adviesgesprek. Is de diagnose bipolaire stoornis gesteld? Dan kan de behandeling starten.

Een bipolaire stoornis heeft ook invloed op het leven van uw naasten. Daarom betrekken we hen ook graag bij de intake en behandeling. Uiteraard in overleg.

Bij de start van uw behandeling wijzen we een regiebehandelaar toe. Deze coördineert de behandeling. Is eerste aanspreekpunt en coördineert eventueel de contacten met uw naasten. Samen met uw behandelaar en naasten stelt u behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. We kunnen pas behandelen als u en uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan.

We streven ernaar dat u en uw naasten weten wat een bipolaire stoornis is. Wat de invloed van deze aandoening kan zijn op u en uw omgeving. En hoe ermee om kunt gaan. We werken aan vermindering van de klachten en besteden aandacht aan uw persoonlijk en maatschappelijk herstel. Samen kijken we hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het doel van de behandeling is:

 • het verminderen van de kenmerken van de ziekte
 • het voorkomen van het ontstaan van nieuwe periodes
 • het vergroten van de therapietrouw
 • het aanleren van zelfmanagement
 • het bevorderen en versterken van eigen regie
 • het begeleiden en ondersteunen van naasten
 • het handhaven en of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Het zorgprogramma bipolaire stoornissen heeft een uitgebreid behandelaanbod. Zowel individueel als in een groep. Minimaal 1 keer per jaar evalueert u samen met naasten en de regiebehandelaar. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen wat de doelen voor de behandeling zijn. En of we ze eventueel moeten bijstellen. We gebruiken daarbij zogenaamde ‘ROM-vragenlijsten’.

Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de mate waarin het helpt. Het grootste deel van de patiënten rond de behandeling binnen een jaar af.

Naast de psychosociale behandeling en behandeling met medicijnen bestaat deze uit vaste onderdelen:

 • een psycho-educatie cursus manisch depressiviteit voor cliënt en naasten
 • aandacht voor lichamelijke klachten en leefstijl
 • bloedonderzoek
 • een ROM-meting.

Zo nodig kunnen we de behandeling uitbreiden. Dit is afhankelijk van uw zorgvraag of de zorgvraag van uw naasten. Er zijn aanvullende behandelmodules zoals:

 • psychologisch onderzoek
 • cognitieve therapie; wat te maken heeft met informatie opnemen in uw hersenen
 • een driedaagse steunende en structurerende deeltijdbehandeling
 • systeemtherapie / relatietherapie

Hoe intensief is de behandeling? Dit is afhankelijk van de hulp die u vraagt en van hoe het verder met u gaat. De hulp is heel intensief als u in crisis bent en veel minder intensief als u in een stabiele fase zit.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken.

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.