Heb je het idee dat je stemming erg wisselt? Heb je last van drukke periodes, afgewisseld door sombere periodes? En beïnvloedt dat je dagelijkse leven? Dan kan er sprake zijn van een bipolaire stoornis.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis ontwikkelden we een zorgprogramma. Binnen dit programma kunnen we kiezen uit verschillende modules. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een bipolaire stoornis.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit bestaat uit een gesprek door een hulpverlener en een psychiatrisch onderzoek door een psychiater. Beiden zijn gespecialiseerd in bipolaire stoornissen en hebben ook kennis van andere psychiatrische aandoeningen. Vervolgens bespreken we de behandelmogelijkheden samen met je in een adviesgesprek. Is de diagnose bipolaire stoornis gesteld? Dan kan de behandeling starten.

Een bipolaire stoornis heeft ook invloed op het leven van je naasten. Daarom betrekken we hen ook graag bij de intake en behandeling. Uiteraard in overleg.

Bij de start van je behandeling wijzen we een regiebehandelaar toe. Deze coördineert de behandeling. Is eerste aanspreekpunt en coördineert eventueel de contacten met je naasten. Samen met je behandelaar en naasten stel je behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. We kunnen pas behandelen als jij en je behandelaar het eens zijn over het behandelplan.

We streven ernaar dat jij en je naasten weten wat een bipolaire stoornis is. Wat de invloed van deze aandoening kan zijn op jou en je omgeving. En hoe je ermee om kunt gaan. We werken aan vermindering van de klachten en besteden aandacht aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel. Samen kijken we hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het doel van de behandeling is:

 • het verminderen van de kenmerken van de ziekte
 • het voorkomen van het ontstaan van nieuwe periodes
 • het vergroten van de therapietrouw
 • het aanleren van zelfmanagement
 • het bevorderen en versterken van eigen regie
 • het begeleiden en ondersteunen van naasten
 • het handhaven en of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Het zorgprogramma bipolaire stoornissen heeft een uitgebreid behandelaanbod. Zowel individueel als in een groep. Minimaal 1 keer per jaar evalueer je samen met naasten en de regiebehandelaar. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen wat de doelen voor de behandeling zijn. En of we ze eventueel moeten bijstellen. We gebruiken daarbij zogenaamde ‘ROM-vragenlijsten’.

Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de mate waarin het helpt. Het grootste deel van de patiënten rond de behandeling binnen een jaar af.

Naast de psychosociale behandeling en behandeling met medicijnen bestaat deze uit vaste onderdelen:

 • een psycho-educatie cursus manisch depressiviteit voor cliënt en naasten
 • aandacht voor lichamelijke klachten en leefstijl
 • bloedonderzoek
 • een ROM-meting.

Zo nodig kunnen we de behandeling uitbreiden. Dit is afhankelijk van je zorgvraag of de zorgvraag van je naasten. Er zijn aanvullende behandelmodules zoals:

 • psychologisch onderzoek
 • cognitieve therapie; wat te maken heeft met informatie opnemen in je hersenen
 • een driedaagse steunende en structurerende deeltijdbehandeling
 • systeemtherapie / relatietherapie

Hoe intensief is de behandeling? Dit is afhankelijk van de hulp die je vraagt en van hoe het verder met je gaat. De hulp is heel intensief als je in crisis bent en veel minder intensief als je in een stabiele fase zit.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.