Heb je in je kindertijd –  voordat je 11 jaar was –  iets heel ergs meegemaakt? En kreeg je daardoor psychische klachten?

Bij ernstige ‘traumatiserende’ gebeurtenissen kun je denken aan emotionele verwaarlozing. Of fysieke of seksuele mishandeling. Traumatische verliezen of  herhaaldelijk ondergaan van pijnlijke medische handelingen. Door dergelijke ervaringen kun je ernstige psychische problemen ontwikkelen.

Wij ontwikkelden een zorgprogramma voor de behandeling van mensen met zo’n aandoening.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor de behandeling van mensen van 18 t/m 60 jaar. Die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke en langdurige heftige ervaringen. Ben je op zoek naar behandeling gericht op trauma en de gevolgen ervan? En had een eerdere behandeling te weinig of geen effect? Dan kun je in aanmerking komen voor deze behandeling.

We onderscheiden de volgende traumagerelateerde stoornissen. De behandelaar legt uit wat dit inhoudt.

 • complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • complexe PTSS + (milde) persoonlijkheidsproblematiek
 • dissociatieve stoornis nao / depersonalisatiestoornis
 • dissociatieve stoornis (DIS)

Voor behandeling hebben we een verwijzing van een huisarts of andere ggz-instelling nodig. Aan de hand van de verwijsbrief kijken we of je in aanmerking komt voor deze behandeling. Als dit het geval is krijg je een uitnodiging voor een onderzoekstraject (diagnose) dat bestaat uit:

 • kennismakingsgesprek – intake
 • psychologisch onderzoek
 • observerende vaardigheidstraining

Blijkt uit de intake en het psychologisch onderzoek dat de behandeling passend is? Dan kun je deelnemen aan de observerende vaardigheidstraining. Tijdens deze ééndaagse groepsbehandeling kijken we of onze werkwijze en de groepstherapie bij je passen.

We streven er naar dat je – en je naasten – goede informatie krijgen over de aandoening. En over de behandelmogelijkheden. Met deze informatie kun je samen met de behandelaar en naasten een goede keuze maken voor welke behandeling bij je past. Uiteraard werken we aan vermindering en/of hanteerbaar worden van je klachten. Daarnaast besteden wij aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Zodra je behandeling binnen het zorgprogramma start, krijg je een regiebehandelaar toegewezen. Deze coördineert de behandeling en is je eerste aanspreekpunt.

Traumabehandeling bieden we in fases aan. Elk fase heeft andere doelen. En bij iedere fase kunnen we verschillende behandelonderdelen inzetten. De behandelaar legt uit wat dit inhoudt. Denk bijvoorbeeld aan psychotherapeutische gesprekken, EMDR, cognitieve gedragstherapie, non-verbale therapieën, module zelfbeeld, module rouw, module nachtmerries, module slapen, psychodramagroep, systeemtherapie, module vrije tijd en hobby, training terug naar werk.

Afhankelijk van de noodzaak, wensen en mogelijkheden, bepalen we samen hoe je behandeling eruit gaat zien. Je stelt samen met je behandelaar behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. We kunnen je alleen behandelen jullie het eens zijn over het behandelplan.

We evalueren regelmatig de behandeldoelen. Bij intensieve behandeling iedere 4 maanden. Bij behandeling zonder opname eens per jaar. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten. 

We bieden traumabehandeling gefaseerd aan. Elk fase heeft andere doelen. Afhankelijk van de noodzaak, je wensen en mogelijkheden bepalen we samen je behandeling. 

de 1ste fase van behandeling

 • stabilisatie
  De grootste prioriteit hierbij is het vergroten van de veiligheid van jezelf en je omgeving. Ook werken we aan het verminderen van angst. Aan het voorkomen dat je toestand uit de hand loopt. En het herstel van een gezond en regelmatig leefritme.
 • kenmerken verminderen
  – verminderen van kenmerken en lijdensdruk
  – je ziekte en kwetsbaarheid accepteren
  – inzicht in het karakter en het ontstaan van je klachten
  – doorbreken van vastgeroeste leefpatronen
  – controle krijgen op gedachten die zomaar opkomen en zelfzorg
 • ik-versterking
  Met ik-versterking bedoelen we het aanleren en verbeteren van vaardigheden om met je kwetsbaarheid om te gaan. Zorgen dat je alles beter aankunt. En meer dat je zicht krijgt of iets echt is. Maar ook het verbeteren van je sociale omgang en contact met anderen. En hoe je met je emoties omgaat. En het werken aan je zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

de 2de fase van behandeling

 • Verwerken van een heel nare ervaring
  Je begint met het ordenen en samenvoegen van je nare herinneringen. Vervolgens leer je zo met je herinneringen om te gaan. Zodat deze niet meer verborgen zijn of je overspoelen. Andere doelen zijn het doorbreken van eenzaamheid. Het verminderen van schuld- en schaamtegevoelens. En het uiten van de emoties.

de 3de fase van behandeling

 • sociaal-maatschappelijke herstel
  Je gaat op zoek naar een nieuw evenwicht met jezelf en je omgeving. Je zelfbeeld én blik op de toekomst zullen veranderen. Contacten onderhouden, leren of werken en vrijetijdsbesteding. Allemaal doelen die helpen om je dagelijks beter te voelen. Een ander doel in deze laatste behandelfase is het leren herkennen van signalen. Zo voorkom je terugval en kun je er zo goed mogelijk op reageren.

De zwaarte van de behandeling kan verschillen. Van eens per week 1-op-1 of groepstherapie tot deeltijd- en klinische behandeling. Dan volg je een aantal dagen per week therapie en ben je opgenomen.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.