Heeft u in uw kindertijd –  voordat u 11 jaar was –  iets heel ergs meegemaakt? En kreeg u daardoor psychische klachten?

Bij ernstige ‘traumatiserende’ gebeurtenissen kunt u denken aan emotionele verwaarlozing. Of fysieke of seksuele mishandeling. Traumatische verliezen of  herhaaldelijk ondergaan van pijnlijke medische handelingen. Door dergelijke ervaringen kunt u ernstige psychische problemen ontwikkelen.

Wij hebben een zorgprogramma ontwikkeld voor de behandeling van mensen met zo’n aandoening.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor de behandeling van mensen van 18 t/m 60 jaar. Die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke en langdurige heftige ervaringen. Bent u op zoek naar behandeling gericht op trauma en de gevolgen ervan? En had een eerdere behandeling te weinig of geen effect? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze behandeling.

We onderscheiden de volgende traumagerelateerde stoornissen. De behandelaar legt uit wat dit inhoudt.

 • complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • complexe PTSS + (milde) persoonlijkheidsproblematiek
 • dissociatieve stoornis NAO / depersonalisatiestoornis
 • dissociatieve stoornis (DIS)

Voor behandeling hebben we een verwijzing van een huisarts of andere ggz-instelling nodig. Aan de hand van de verwijsbrief kijken we of u in aanmerking komt voor deze behandeling. Als dit het geval is, krijgt u een uitnodiging voor een onderzoekstraject (diagnose) dat bestaat uit:

 • kennismakingsgesprek – intake
 • psychologisch onderzoek
 • observerende vaardigheidstraining

Blijkt uit de intake en het psychologisch onderzoek dat de behandeling passend is? Dan kunt u deelnemen aan de observerende vaardigheidstraining. Tijdens deze ééndaagse groepsbehandeling kijken we of onze werkwijze en de groepstherapie bij u passen.

We streven er naar dat u – en uw naasten – goede informatie krijgen over de aandoening. En over de behandelmogelijkheden. Met deze informatie kunt u samen met de behandelaar en naasten een goede keuze maken voor welke behandeling bij u past. Uiteraard werken we aan vermindering en/of hanteerbaar worden van uw klachten. Daarnaast besteden wij aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Zodra uw behandeling binnen het zorgprogramma start, krijgt u een regiebehandelaar toegewezen. Deze coördineert de behandeling en is uw eerste aanspreekpunt.

Traumabehandeling bieden we in fases aan. Elk fase heeft andere doelen. En bij iedere fase kunnen we verschillende behandelonderdelen inzetten. De behandelaar legt uit wat dit inhoudt. Denk bijvoorbeeld aan psychotherapeutische gesprekken, EMDR, cognitieve gedragstherapie, non-verbale therapieën, module zelfbeeld, module rouw, module nachtmerries, module slapen, psychodramagroep, systeemtherapie, module vrije tijd en hobby, training terug naar werk.

Afhankelijk van de noodzaak, wensen en mogelijkheden, bepalen we samen hoe uw behandeling eruit gaat zien. U stelt samen met uw behandelaar behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. We kunnen u alleen behandelen als jullie het eens zijn over het behandelplan.

We evalueren regelmatig de behandeldoelen. Bij intensieve behandeling iedere 4 maanden. Bij behandeling zonder opname eens per jaar. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten.

We bieden traumabehandeling gefaseerd aan. Elk fase heeft andere doelen. Afhankelijk van de noodzaak, uw wensen en mogelijkheden bepalen we samen uw behandeling. 

De 1ste fase van behandeling

 • stabilisatie
  De grootste prioriteit hierbij is het vergroten van de veiligheid van uzelf en uw omgeving. Ook werken we aan het verminderen van angst. Aan het voorkomen dat uw toestand uit de hand loopt. En het herstel van een gezond en regelmatig leefritme.
 • kenmerken verminderen
  – verminderen van kenmerken en lijdensdruk
  – uw ziekte en kwetsbaarheid accepteren
  – inzicht in het karakter en het ontstaan van uw klachten
  – doorbreken van vastgeroeste leefpatronen
  – controle krijgen op gedachten die zomaar opkomen en zelfzorg
 • ik-versterking
  Met ik-versterking bedoelen we het aanleren en verbeteren van vaardigheden om met uw kwetsbaarheid om te gaan. Zorgen dat u alles beter aankunt. En dat u meer zicht erop krijgt of iets echt is. Maar ook het verbeteren van uw sociale omgang en contact met anderen. En hoe u met uw emoties omgaat. En het werken aan uw zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

De 2de fase van behandeling

 • Verwerken van een heel nare ervaring
  U begint met het ordenen en samenvoegen van uw nare herinneringen. Vervolgens leert u zo met uw herinneringen om te gaan. Zodat deze niet meer verborgen zijn of u overspoelen. Andere doelen zijn het doorbreken van eenzaamheid. Het verminderen van schuld- en schaamtegevoelens. En het uiten van de emoties.

De 3de fase van behandeling

 • sociaal-maatschappelijke herstel
  U gaat op zoek naar een nieuw evenwicht met uzelf en uw omgeving. Uw zelfbeeld én blik op de toekomst zullen veranderen. Contacten onderhouden, leren of werken en vrijetijdsbesteding. Allemaal doelen die helpen om u dagelijks beter te voelen. Een ander doel in deze laatste behandelfase is het leren herkennen van signalen. Zo voorkomt u terugval en kunt u er zo goed mogelijk op reageren.

De zwaarte van de behandeling kan verschillen. Van eens per week 1-op-1 of groepstherapie tot deeltijd- en klinische behandeling. Dan volgt u een aantal dagen per week therapie en bent u opgenomen.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.