Heeft u angstklachten, depressieve klachten of heel vaak last van stress? Vindt u het erg lastig om met emoties om te gaan en vermijdt u situaties? Of loopt u vast op het gebied van studie, werk of sociale contacten?

Bent u tussen de 17 en 26 jaar en heeft u last van dergelijke klachten? Dan kunt u bij ons terecht voor behandeling. Voor de behandeling van deze groep hebben wij het zorgprogramma voor jongvolwassenen.

Ervaringen met de behandeling

‘Ik liep vast in mijn studie en trok me terug uit mijn vriendengroep. Door mijn behandeling weet ik dat ik last had van depressieve klachten.
Daardoor ging ik ook veel vermijden. Nu staat mijn leven weer op de rit!’

‘Eerst wilde ik geen behandeling; ik was toch niet gek!
Nu ben ik blij dat ik de stap zette, want door mijn problemen aan te pakken voel ik mij nu veel beter!’

Deze behandeling is bedoeld voor jongvolwassenen – tussen de 17 en 26 jaar – met angstklachten, depressieve klachten of heel veel last van stress. Voor wie het dagelijks leven veel moeite kost.

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek. Met een behandelaar die gespecialiseerd is in deze problemen en leeftijdsfase.

Soms weten we na het eerste gesprek nog niet goed wat er precies aan de hand is. Dan kunnen we nader onderzoek doen. We nodigen ook uw gezinsleden daarbij uit. Soms doen we ook psychologisch onderzoek. Hierna volgt een adviesgesprek. Daarin bespreken we samen de behandelmogelijkheden.

We vinden het belangrijk dat u en uw naasten weten wat er met u aan de hand is. En wat er aan te doen is. We werken aan minder last van de klachten. Zodat u zich (weer) zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Zowel op psychologisch, sociaal en maatschappelijk gebied.

De behandeling start zodra duidelijk is wat precies uw klachten zijn en hoe we u het beste kunnen helpen. We betrekken hierbij graag uw naasten. Omdat uw klachten ook van invloed zijn op hun leven. Uiteraard in overleg met u.

We hebben verschillende behandelmogelijkheden. Zowel één op één als in een groep. Het gaat om behandelingen van een half tot maximaal twee jaar. We evalueren regelmatig. Als de behandeling start krijgt u een regiebehandelaar. Deze coördineert de behandeling en is uw eerste aanspreekpunt.

Wij geven aan u en uw naasten ‘psycho-educatie’. We leggen uit wat er aan de hand is en wat de behandeling inhoudt. We stellen samen een behandelplan op. Hierin staan de doelen en hoe de behandeling eruit ziet. Het behandelplan nemen we op in uw dossier. We evalueren regelmatig en kunnen eventueel de doelen bijstellen. We gebruiken hierbij een ROM-vragenlijst.

Bij een persoonlijke behandeling kunt u denken aan ‘structurerende’ steunende gesprekken of ‘psychotherapie’; behandeling van klachten door psychologische methoden. Zoals cognitieve gedragstherapie. Daarin kijken we naar het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag.

Sommige problemen kunnen we beter in een groep behandelen. In een groep krijgt u inzicht en kunt u vaardigheden oefenen. U kunt denken aan emotie-regulatietraining, sociale vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie of inzichtgevende therapie. De behandelaar legt uit wat dit precies inhoudt.

Soms vragen problemen om een intensievere behandeling. Dan kunt u deeltijdbehandeling volgen. Deze groepsbehandeling – 1 of 2 dagen per week –  bestaat uit verschillende therapievormen. Gericht op uw persoonlijke doelen.

We kunnen ook gezins- of relatiegesprekken aanbieden als de relatie verstoord is. We geven handvatten om met de problemen om te gaan.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.