Regelmatig last van heftige en sterk wisselende emoties? Vaak in conflict met mensen en is dat problematisch in vriendschappen en relaties? Of is het juist heel moeilijk om voor jezelf op te komen?

Dan zou er sprake kunnen zijn van kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Wij hebben een speciaal zorgprogramma voor jongeren  met dergelijke klachten: ‘HYPE’.
HYPE staat voor ‘Helping Young People Early’.

Rechts op deze pagina vind je meer informatie over het zorgprogramma.
Voor meer specifieke en uitgebreide informatie zie www.ggzcentraal.nl/hype

HYPE is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar die moeite hebben in de omgang met zichzelf en met anderen. Ze hebben (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Het kan zijn dat je al langere tijd klachten hebt. En dat je merkt dat je steeds opnieuw in dezelfde patronen vastloopt. Het lukt je misschien niet goed om met je emoties om te gaan. Relaties en vriendschappen lopen vaak mis. Je komt snel in conflicten terecht of je durft niet goed voor jezelf op te komen. Vaak is het dan moeilijk om werk of studie vol te houden.

eerste gesprek (intake)
Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek. Met een behandelaar die gespecialiseerd is in de behandeling van jongeren en jongvolwassenen met deze problemen. Tijdens het gesprek hebben we het over je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Wij bespreken niet alleen hoe het nu met je gaat. We kijken ook naar de belangrijke zaken die een rol hebben gespeeld in je ontwikkeling. Daarom betrekken we ook graag ouders en andere belangrijke mensen bij de behandeling.

traject om te bepalen welke ziekte je hebt (diagnostiek)
Op basis van het eerste gesprek spreken we samen een ‘diagnostiek’traject af. Dit bestaat uit:

  • een vragenlijstonderzoek
  • een gesprek over je ontwikkeling tot nu toe
  • een ‘diagnostisch’ interview met een psychiater of klinisch psycholoog
  • een gezinsonderzoek

Soms doen we nog aanvullend psychologisch. Zoals: een intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek (onderzoek naar de hersenen)  en/of persoonlijkheidsonderzoek. Na de ‘diagnostiek’fase bespreken we met jou en je naasten wat er volgens ons aan de hand is. En welke behandeling het best bij jou past.  HYPE is daarbij een van de mogelijkheden.

de behandeling
HYPE  is een individuele behandeling die bestaat uit ‘psychotherapie’, in combinatie met bijvoorbeeld gezinsgesprekken. En gesprekken gericht op praktische ondersteuning bij school of werk of andere voor jou belangrijke zaken. Of gesprekken bij een crisissituatie.
Uit onderzoek blijkt dat deze behandeling goede resultaten geeft.

Wij helpen je te onderzoeken waarom  je steeds vastloopt. En we kijken met je hoe het anders kan. We werken aan vermindering van je klachten zodat je je – weer – zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Zowel op psychologisch, sociaal en maatschappelijk gebied.

De behandeling start zodra duidelijk is wat precies jouw klachten zijn en hoe we je het beste kunnen helpen. Omdat jouw klachten en behandeling ook van invloed zijn op het leven je naasten, betrekken we hen graag. Uiteraard altijd in overleg.

Als de behandeling start krijg je een regiebehandelaar. Deze coördineert het de behandeling en is je eerste aanspreekpunt.

Het doel van de behandeling is dat je je problemen beter begrijpt. Dat je patronen onderzoekt in je relatie met anderen. En dat je oefent met nieuwe, helpende of gezonde patronen. Bij de start stel je doelen op die voor jou belangrijk zijn. En die jij in de behandeling wilt bereiken. Deze behandeldoelen nemen we op in je behandelplan en in je dossier. We kunnen je alleen behandelen als jij en je behandelaar het eens zijn over het behandelplan. Er moet overeenstemming zijn.

We evalueren regelmatig. Ook je vaste behandelaar en – als dat kan – je naasten zijn daarbij. Dan kijken we of we de behandeldoelen moeten bijstellen. We gebruiken daarbij ROM-vragenlijsten. Dit is een hulpmiddel om de voortgang van de therapie te bespreken.

HYPE is een ambulante behandeling (zonder opname) die bestaat uit maximaal 16 ‘psychotherapie’sessies. Daarnaast kunnen we nog andere gesprekken plannen. Bijvoorbeeld – in overleg met jou – gesprekken samen met jou en je ouders of vriend/vriendin. We kunnen het ook hebben over praktische ondersteuning.

Normaal gesproken is er één gesprek per week. Na de behandeling heb je in maximaal een half jaar nog af en toe een gesprek. Je bespreekt dan de dingen waar je nog tegenaan loopt.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een persoonlijke toegang (account) voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar praten of mailen
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.