Lijd je al jaren aan een psychiatrische stoornis? En kom je daardoor in de problemen met bijvoorbeeld relaties, werk, financiën of woonplek? Dan kun je spreken van een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen met verschillende soorten stoornissen kampen. Voor de behandeling ontwikkelden we een speciaal zorgprogramma. Dit richt zich op het stabiel maken van de klachten én op het ondersteunen van persoonlijk en maatschappelijk herstel. We bieden ook verschillende behandelonderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. En verschillende behandelvormen. Zoals ambulant (zonder opname), deeltijd- en klinische (met opname) behandeling. Samen bepalen we de keuze.

Dit programma is bedoel voor iedereen boven de 18 jaar die op verschillende levensgebieden vastloopt. Door een langer durende ernstige psychiatrische aandoening. Vaak zijn er ook lichamelijke klachten als gevolg van een ongezonde leefstijl.

De problemen kunnen ook van invloed zijn op het leven van naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Indien nodig overleggen we ook met maatschappelijke instanties waarmee je veel te maken hebt. Bijvoorbeeld als er sprake is van huisvestings- of financiële problemen. Uiteraard alleen in overleg.

Na aanmelding nodigen we je uit – en liefst ook je naasten – voor een eerste gesprek (intake). Dit bestaat bestaat uit een huisbezoek door een psychiater en ‘casemanager’. De psychiater is ook de regiebehandelaar. De casemanager en regiebehandelaar coördineren het onderzoek en advies en zijn in deze eerste periode je aanspreekpunt.

Als je instemt met een vervolg, plannen we samen een adviesgesprek. We bespreken daarin onze bevindingen. Vervolgens bespreken we samen aan welke behandeldoelen we gaan werken en op welke manier.  Afspraken hierover leggen we vast in het behandelplan en dossier.

We streven er naar dat je weet – en je naasten ook – wat er aan de hand is. En wat de gevolgen van de aandoening kunnen zijn. Niet alleen de psychiatrische stoornis maar ook de persoonlijke en maatschappelijk situatie bepalen wat passende zorg is. Vervolgens kijken we samen hoe we je klachten kunnen verminderen. En hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt leiden. We bespreken samen wat je daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

Samen met de regiebehandelaar beslis je welke behandeling het beste past. Bij de start van de behandeling bespreek je samen met de behandelaar de behandeldoelen. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier.

We evalueren de behandeling regelmatig met een vragenlijst (ROM-vragenlijst). Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling of behandeldoelen bij moeten stellen.

De hulpvraag  is het uitgangspunt voor de behandel- en herstelactiviteiten. We overleggen wat nodig en mogelijk is.

Er zijn verschillende behandelonderdelen en herstel’modules’. Bijvoorbeeld:

 • steunende en structurerende gesprekken
 • instellen op en/of begeleiding bij medicatie
 • leefstijlbegeleiding
 • omgaan met verslaving
 • herstelgerichte activiteiten (zie samen werken aan herstel)
 • verschillende vaardigheidstrainingen

Ons behandelaanbod verschilt per regio.

‘Zo weinig zorg als mogelijk en zoveel als nodig’, dat is onze insteek. Wij bieden verschillende behandelvormen aan. Welke vorm het beste past? Dat hangt af van de aard en ernst van de aandoening én van wat jij wil.
Soms is een korte periode meer zorg nodig. Dan kunnen we de intensiteit van de behandeling tijdelijk verhogen.

 • ambulante behandeling
  Je hebt wekelijks –  soms minder vaak –  op afspraak contact met de casemanager. Dit kan op een van onze locaties zijn of bij je thuis.
 • FACT
  Verschillende hulpverleners vanuit het FACT-team bezoeken je thuis.
 • deeltijdbehandeling
  Voor (opnamevervangende) deeltijdbehandeling kom je een aantal dagdelen naar een van onze locaties.
 • bed op recept
  Je verblijft volgens afspraak een beperkt aantal dagen in de kliniek en slaapt daar dan.
 • klinische behandeling
  Je bent opgenomen in de kliniek en slaapt daar ook.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een persoonlijke toegang (account) voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar praten of mailen
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.