Voel je je zich iedere dag en al lange tijd (ernstig) somber en kun je jezelf hier niet overheen zetten? Dan heb je misschien een depressie. Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf. Je kunt bij ons terecht voor behandeling.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een depressieve stoornis ontwikkelden wij een zorgprogramma. Binnen dit programma kunnen we kiezen uit verschillende modules. Je kunt hierbij denken aan gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige stemmingsstoornis. Die het dagelijks functioneren verstoord. Het gaat om mensen met een depressie of mensen met stemmingsklachten die zich met tussenpozen herhalen.

Er is sprake van een depressieve stoornis als je gedurende tenminste twee weken last hebt van minimaal 5 van de volgende symptomen:

 • sombere stemming
 • vermindering van interesse of plezier
 • verminderde of toegenomen eetlust en/of gewicht
 • slaapproblemen
 • onrust of remmingen
 • moeheid of energieverlies
 • gevoel hebben waardeloos te zijn of schuldgevoelens hebben
 • problemen met nadenken of concentreren
 • denken aan de dood of zelfdoding

Na vaststelling van de diagnose depressieve stoornis krijg je een verwijzing naar dit zorgprogramma. Een depressie heeft ook invloed op het leven van je naasten. We betrekken hen ook graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg.

We wijzen een psychiater en een vaste behandelaar toe. De psychiater is de regiebehandelaar en verantwoordelijk voor de behandeling met medicijnen. Samen met je vaste behandelaar – en zo mogelijk je naasten – stel je behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en in het dossier. We kunnen pas behandelen als jij en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan.

Iedere vier maanden (soms vaker) kijken we hoe het gaat. Met jou, je naasten, en de vaste behandelaar samen. Dan bekijken we of we de behandeldoelen moeten bijstellen. We gebruiken hierbij de zogenaamde ROM vragenlijsten.

Hoe lang de behandeling duurt hangt af van het verloop en effect. Het grootste deel van de patiënten rond  de behandeling binnen jaar af.

We streven ernaar dat jij en je naasten weten wat een depressieve stoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op jou en je omgeving. We werken aan vermindering van de klachten en besteden aandacht aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken samen hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het zorgprogramma depressieve stoornissen heeft een uitgebreid behandelaanbod. Zowel individueel als in een groep. Er zijn verschillende behandelmodules, sommige zijn standaard maar er zijn ook keuzemodules. Samen met de behandelaar kies je welke modules het beste passen.

Doelen van de behandeling zijn:

 • het verminderen van de kenmerken van de ziekte
 • het voorkomen van het ontstaan van nieuwe depressieve periodes
 • het vergroten van therapietrouw
 • het aanleren van zelfmanagement
 • het bevorderen en versterken van eigen regie
 • het begeleiden en ondersteunen van het naastbetrokken
 • het handhaven en/of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Zijn de depressieve klachten volledig verdwenen? En functioneer je weer zoals voorafgaand aan de depressie? Dan ronden we de behandeling af. Zijn na verloop van tijd je klachten niet of onvoldoende afgenomen? Dan bespreekt de behandelaar andere behandelmogelijkheden.

Binnen dit zorgprogramma bieden we verschillende behandelmodules aan. Standaard modules zoals:

 • psycho-educatie; uitleg over de ziekte en hoe je ermee om kunt gaan
 • activering/dagstructurering
 • behandeling met medicatie
 • psychotherapie

Daarnaast kunnen we aanvullende modules inzetten, zoals:

 • relatietherapie
 • mindfulness voor mensen met depressie
 • vaktherapieen (bijvoorbeeld creatieve therapie, psychomotore therapie)
 • sociale vaardigheidstraining
 • assertiviteitstraining
 • training impulsregulatie
 • training emotieregulatie
 • herstelgerichte activiteiten

Samen met de behandelaar kijk je welke behandeling het beste bij je past.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen. Van ambulant, meestal eens per week individuele- of groepstherapie. Tot deeltijd- en klinische behandeling. Waarbij je een aantal dagen per week therapie volgt en/of opgenomen bent. Afhankelijk van wat nodig en mogelijk is.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.